Σε ανακοίνωση της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας αναφέρονται τα εξής:

Οι παρεμβάσεις των συνεργείων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας είναι συνεχείς και εκτείνονται σε όλο το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο του Νομού Δράμας.

Οι εργασίες γίνονται πρωτίστως με βαριά μηχανήματα της Π.Ε. Δράμας και ακολουθούν κλιμάκια με εργάτες που εκτελούν σχολαστικές εργασίες καθαρισμού της βλάστησης ερεισμάτων, πρανών και νησίδων και οποιαδήποτε άλλη εργασία κρίνεται αναγκαία για την οδική ασφάλεια όλων των διερχομένων οχημάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα σημεία του οδικού δικτύου στα οποία η βλάστηση είναι αυξημένη και αφενός δημιουργεί προβλήματα ορατότητας και προσπελασιμότητας για τους οδηγούς και αφετέρου μπορεί να παρεμποδίζει την ορατότητα στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση του οδικού δικτύου.

Παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται και βελτιώνουμε τις κυκλοφοριακές συνθήκες ώστε να αυξήσουμε την οδική ασφάλεια. Επίσης, με τις παρεμβάσεις μας μειώνουμε και τον κίνδυνο πυρκαγιών αφού μειώνεται η ανεξέλεγκτη βλάστηση και επιπρόσθετα βελτιώνουμε την εικόνα του οδικού δικτύου.