Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επέκτασης του φωτισμού στις εργατικές κατοικίες Μαυροβάτου (περιοχή Αγίου Σάββα). Συνολικά τοποθετήθηκαν και λειτουργούν 24 κολόνες και φωτιστικά.

Ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος δηλώνει: «Ένα έργο που αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα των 330 οικογενειών που κατοικούν στην περιοχή των εργατικών κατοικιών του Μαυροβάτου (περιοχή Αγίου Σάββα), ολοκληρώνεται. Με απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες των κατοίκων, υλοποιήσαμε των φωτισμό της περιοχής. Είναι επιβεβλημένο να εκσυγχρονιστεί ο Δήμος Δράμας. Η Δημοτική μας Αρχή εκσυγχρονίζει κάθε σημείο της Δράμας και επιλύει τις καθημερινές ανάγκες όλων των δημοτών αναβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής. Θα ήθελα να συγχαρώ για τον άριστο συντονισμό τον Αντιδήμαρχο επί θεμάτων που ανήκουν στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γιώργο Παπαδόπουλο, τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Δράμας κ. Ανέστη Δερματίδη και το Τμήμα Τμ. Ηλ/μηχανολογικών Έργων του Δήμου».