«Τα τελευταία χρόνια, μέσα από την αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πετύχαμε πολλά.

Κι αυτό παρά τις απανωτές κρίσεις και προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε ως Περιφέρεια, ως χώρα αλλά και ως Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.

Οι πόροι του ΕΣΠΑ αποτελούν για την Περιφέρειά μας το σημαντικότερο αναπτυξιακό εργαλείο που διαθέτουμε.

Λειτουργούν ως ανάχωμα στην αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών των πολλαπλών κρίσεων και ταυτόχρονα συμβάλλουν στην στήριξη της ανάπτυξης, στην ενίσχυση των πιο αδύναμων συμπολιτών μας και στην οικοδόμηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για την περιοχή μας.

Τα επόμενα χρόνια έχουμε πολλή και σημαντική δουλειά για τους κατοίκους, για τις επιχειρήσεις και για τους νέους της Περιφέρειάς μας».

Με αυτά τα λόγια άνοιξε τις εργασίες των Επιτροπών Παρακολούθησης του τρέχοντος και του νέου ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Χρήστος Μέτιος, κατά τη διάρκεια των δύο τακτικών τους συνεδριάσεων που πραγματοποιήθηκαν στη Δράμα την Παρασκευή 30 Ιουνίου.

Αρχικά πραγματοποιήθηκε η 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2014-2020, με κεντρικό θέμα την πρόβλεψη ολοκλήρωσης και τις τελευταίες τροποποιήσεις του.

Παρουσιάστηκαν αποτελέσματα από έργα και δράσεις σε κρίσιμους τομείς παρέμβασης του ΕΣΠΑ, όπως η επιχειρηματικότητα, η έρευνα, η καινοτομία, η υγεία, η στήριξη ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων κ.ά., τα οποία, μαζί με τις επιτόπιες επισκέψεις οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί την προηγούμενη μέρα από στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπροσώπους Υπουργείων σε έργα πολιτισμού, βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, περιβάλλοντος, ψηφιακών τεχνολογιών κ.ά., έδωσαν μια συνολική εικόνα της σημαντικής συμβολής του προγράμματος στην οικονομική ανάπτυξη και στην κάλυψη αναγκών της περιοχής.

Ακολούθησε η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027, με βασικό θέμα την πρόοδο υλοποίησης και την περαιτέρω ενεργοποίησή του.

Στο τέλος των δύο συνεδριάσεων, τα μέλη των Επιτροπών ενέκριναν ομόφωνα το σχέδιο ολοκλήρωσης του τρέχοντος ΕΣΠΑ 2014-2020 και τον σχεδιασμό των νέων δράσεων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027.

Στις συνεδριάσεις των δύο Επιτροπών Παρακολούθησης συμμετείχαν εκπρόσωποι των αρχών διαχείρισης, συντονισμού και πιστοποίησης του ΕΣΠΑ, εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, ειδικών υπηρεσιών και επιτελικών δομών Υπουργείων και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ), εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων (ΚΕΔΕ), εκπρόσωποι οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., μη κυβερνητικών οργανώσεων καθώς και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.