Μέσα από δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου, αλλά και με ανακοίνωση του Βουλευτή Ν.Δ. Νομού Δράμας κ. Κωνσταντίνου Μπλούχου, έγινε γνωστό πως υπάρχουν εξελίξεις σχετικά με τον οδικό άξονα Δράμα – Αμφίπολη.

Συγκεκριμένα, μετά από Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη και Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή, για το τμήμα του νέου δρόμου από τη Δράμα μέχρι τα όρια του Νομού, στη Μαυρολεύκη, είναι αρμόδια πλέον η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Δηλαδή, όπως αναφέρεται σχετικά, η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. είναι ο αρμόδιος φορέας και κύριος του έργου, των αρμοδιοτήτων διαχείρισης και διοίκησης μελετών και κατασκευών και λοιπών αναγκαίων υποστηρικτικών δράσεων για την υλοποίηση του έργου “Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη τμήμα εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης”.

Για τη συγκεκριμένη εξέλιξη υπήρξε, άλλωστε, σχετική προαναγγελία από τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Γιώργο Παπαδόπουλο, ο οποίος και στο συγκεκριμένο θέμα είναι σε πλήρη συνεννόηση και συνεργασία με τον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο.

Στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η διαχείριση όλων των υφιστάμενων μελετών καθώς και η ενδεχόμενη ανάθεση νέων συμβάσεων για την επιτυχή ολοκλήρωση ή και επικαιροποίηση όλων των απαιτούμενων και αναγκαίων μελετών. Επίσης είναι υπεύθυνη για κάθε ενέργεια που αφορά στην προώθηση των διαδικασιών για την εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων για τη δημοπράτηση, εκτέλεση και επίβλεψη των έργων. Τέλος, επιμελείται των διαδικασιών ένταξης των έργων στα χρηματοδοτικά προγράμματα

Ολόκληρο το ΦΕΚ με την Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Δράμα – Αμφίπολη