Την Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες συνεδριάσεις των Επιτροπών του Δήμου Δράμας (Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής), μετά την εκλογή των νέων μελών τους από το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση στις 16 Ιανουαρίου.

Ένα από τα θέματα σε αυτές τις πρώτες συνεδριάσεις και των δύο Επιτροπών αφορούσε την εκλογή Αντιπροέδρων.

Στην Οικονομική Επιτροπή Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Ανδρέας Χαραλαμπίδης.

Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε η Αντιδήμαρχος Παιδείας – Αθλητισμού και Αναπληρώτρια Δημάρχου εκλέχτηκε η κα Αναστασία Τόλιου.

Η εκλογή Αντιπροέδρων και στις δύο Επιτροπές του Δήμου Δράμας ήταν ομόφωνη μετά από φανερή ψηφοφορία.