ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 

Αναφορά προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη με θέμα «Οι ειδικές αποζημιώσεις για μέτρα εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου δεν πρέπει να κατάσχονται» κατέθεσε η Βουλευτής Κινήματος Αλλαγής Ν. Δράμας κ. Χαρά Κεφαλίδου.

Η αναφορά έχει ως εξής:

Ο κλάδος της αγροτικής οικονομίας που έχει πληγεί τα μέγιστα από την πανδημία του κορωνοϊού είναι αυτός της Κτηνοτροφίας, διότι λόγω των περιοριστικών μέτρων μειώθηκαν οι εξαγωγές σε άλλες χώρες και υπήρξε περιορισμός της ζήτησης στην περίοδο του Πάσχα. Γι’ αυτούς τους λόγους αναγκάστηκαν οι κτηνοτρόφοι να διαθέσουν το ζωικό τους κεφάλαιο σε τιμές χαμηλότερα και από το κόστος παραγωγής. Οι κτηνοτρόφοι στηρίζουν τον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό στις ορεινές, νησιωτικές, παραμεθόριες ή πεδινές περιοχές της χώρας που δραστηριοποιούνται. Εάν δεν τύχουν κρατικής μέριμνας και υποστήριξης, θα καταστραφούν και θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τη δραστηριότητά τους, που είναι ιδιαίτερα σημαντική και αναγκαία για την επάρκεια τροφίμων στη χώρα μας.

Με επιστολή τους προς τον Υπουργό, που δημοσιεύτηκε στον Τύπο στις 25.4.2020, οι κτηνοτροφικοί σύλλογοι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναφέρονται στις αποζημιώσεις που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου και καταβάλλονται στους δικαιούχους με αποκλειστικό σκοπό να διασφαλίσουν σε αυτούς τα αναγκαία κεφάλαια για την αντικατάσταση του ζωικού πληθυσμού που θανατώνεται κατά την εφαρμογή των ως άνω αναγκαστικών μέτρων, μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία της υγείας του ζωικού κεφαλαίου και κατά συνέπεια στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Οποιαδήποτε ποσόστωση ή συμψηφισμός των ειδικών αποζημιώσεων αυτών που αναλογούν στους δικαιούχους ή και η αλλαγή του προορισμού των ποσών, προκειμένου να πληρωθούν οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή και σε τρίτους πιστωτές των δικαιούχων μέσω κατασχέσεων των καταβαλλομένων ποσών ή των τραπεζικών λογαριασμών, στους οποίους τα εν λόγω ποσά κατατίθενται, θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια:

α) Στην άμεση οικονομική καταστροφή των κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών κ.λπ. εκμεταλλεύσεων που έχουν συμμορφωθεί και υποβλήθηκαν στις σχετικές δυσβάσταχτες δαπάνες, με τα μέτρα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου

β) Στη μείωση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, αφού καθιστά οικονομικά αδύνατη την αντικατάστασή του. Και γ) Στην μεσοπρόθεσμη υπονόμευση της δημόσιας υγείας, εξαιτίας της απροθυμίας και αδυναμίας που οι υπόχρεες στην εφαρμογή τους εκμεταλλεύσεις θα επιδείξουν, για τη συμμόρφωση τους σε ανάλογα μέτρα εξυγίανσης στο άμεσο και στο απώτερο μέλλον.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι την έκδοση της ΚΥΑ 2603/14.10.2019 δεν χρειαζόταν η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά την είσπραξη των αποζημιώσεων, για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου. Για τους ανωτέρω λόγους επιβάλλεται σήμερα η κατ’ εξαίρεση καταβολή των αποζημιώσεων και ενισχύσεων, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου προς τους δικαιούχους, για το 2019 και μετά, αλλά και για το μέλλον, χωρίς την προϋπόθεση της προσκόμισης εκ μέρους τους, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας και τα καταβλητέα ποσά να χαρακτηρισθούν ακατάσχετα.

Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους ανωτέρω λόγους, ζητούν άμεσα να προβεί το Υπουργείο σε κάθε επιβαλλόμενη νομοθετική ή κανονιστική ρύθμιση, προκειμένου να καταβληθούν κατ’ εξαίρεση, στους δικαιούχους, οι προβλεπόμενες ειδικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου, για τα έτη από το 2019 και μετά, αλλά και για το μέλλον, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση εκ μέρους τους ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας και να χαρακτηρισθούν τα καταβαλλόμενα ποσά ως ακατάσχετα. Επίσης ζητούν να επιστραφούν αναδρομικά, τα ποσά που παρακρατήθηκαν για λογαριασμό οιουδήποτε φορέα από τους δικαιούχους, των οποίων έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή, πριν την τελευταία νομοθετική παρέμβαση.

Επισυνάπτεται η επιστολή των Κτηνοτροφικών Συλλόγων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παρακαλώ όπως επιμεληθείτε του ζητήματος και μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας σχετικά για τη στήριξη του Κτηνοτροφικού κλάδου, ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης και οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή μου τον Νομό Δράμας και την έγκαιρη επίλυση του προβλήματος καταβολής των ειδικών αποζημιώσεων που αφορούν στα μέτρα εξυγίανσης ζωικού κεφαλαίου.