ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει ότι ο Πρόεδρος Στέφανος Γεωργιάδης, που είναι και υπεύθυνος Εξωστρέφειας και Διεθνών Σχέσεων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), ορίσθηκε ως τακτικός εκπρόσωπος για την προώθηση της συνεργασίας με την Εnterprise Greece καθώς και για το έργο «Υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων – Helpdesk».