Επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη αναφορικά με το θέμα της καθυστέρησης της αποπληρωμής των Προγραμμάτων Κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49 απέστειλε ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Ο.Ε.Β.Ε. Ν. Δράμας, η οποία μάλιστα κοινοποιήθηκε στους τρεις βουλευτές του Ν. Δράμας κ.κ. Κωνσταντίνο Μπλούχο, Χαρά Κεφαλίδου και Θεόφιλο Ξανθόπουλο καθώς και στη διοίκηση του ΟΑΕΔ.

Ολόκληρη η επιστολή που απέστειλε η διοίκηση της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Ν. Δράμας προς του Υπουργό Εργασίας, κ. Κωστή Χατζηδάκη έχεις ως εξής:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με ένα θέμα το οποίο χρήζει της άμεσης προσοχής σας και της διευθέτησης – αν είναι δυνατόν- από μέρους σας. Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Δράμας (Ο.Ε.Β.Ε. Ν. Δράμας) και τα 16 Πρωτοβάθμια Σωματεία τα οποία υπάγονται σε αυτήν, υλοποιούν κάθε χρόνο σε συνεργασία με κάποιο ΚΕΚ και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Δράμας προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49 για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΟΑΕΔ (έτους 2018), ο Φορέας Υλοποίησης (εν προκειμένω η Ο.Ε.Β.Ε. Δράμας) πρέπει να αναλάβει τα έξοδα για τις δαπάνες κατάρτισης δηλαδή την αμοιβή του ΚΕΚ (για την ανάθεση υλοποίησης του προγράμματος) και την αμοιβή του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου (ως φορέα εκπροσώπησης εργαζομένων). Και στη συνέχεια εφόσον εξοφλήσει τις παραπάνω δαπάνες, ακολούθως προσκομίζει όλα τα παραστατικά στον ΟΑΕΔ (δαπάνες προγραμμάτων κατάρτισης) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να μπορέσει να γίνει η αποπληρωμή των προγραμμάτων από τον ΟΑΕΔ.

Με βάση τα παραπάνω θα θέλαμε κ. Υπουργέ να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα ζητήματα: Κατ’ αρχάς η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Δράμας το έτος 2018, ως Φορέας, υλοποίησε 4 προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49 αποτελούμενα από 25 εργαζόμενους μικρών επιχειρήσεων το καθένα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα μπορούσε να εξοφλήσει όλες τις παραπάνω δαπάνες (αμοιβές ΚΕΚ , ΕΥΚ κ.ά. δαπάνες κατάρτισης) διότι έπρεπε να έχει στο ταμείο της απόθεμα τουλάχιστον 25.000 ευρώ, κάτι το οποίο είναι απίθανο για μια δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση που δεν έχει επαρκή έσοδα παρά μόνο από κάποιες οικονομικές ενισχύσεις από το Επιμελητήριο, τη ΓΣΕΒΕΕ και τις συνδρομές μελών. Έτσι λοιπόν κατάφερε να εξοφλήσει τις δαπάνες κατάρτισης ενός μόνο προγράμματος (συνολικού κόστους 6.500 ευρώ περίπου) και να προσκομίσει εν συνεχεία τα σχετικά παραστατικά προς τον ΟΑΕΔ ενώ για τα άλλα τρία προγράμματα δεν μπόρεσε να προχωρήσει η διαδικασία.

Ωστόσο είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η αποπληρωμή γι αυτό το πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1-49 για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2018, για το οποίο η προσκόμιση όλων των απαραίτητων παραστατικών εξοφλημένων δαπανών προς τον ΟΑΕΔ έχει γίνει από την Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Δράμας πριν από 8 μήνες, δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί. Με αποτέλεσμα η Ομοσπονδία να μην μπορεί έστω με αυτά τα έσοδα να προχωρήσει τη διαδικασία εξόφλησης των δαπανών και για τα άλλα προγράμματα. Επιπρόσθετα δυσχεραίνουμε και τη θέση του συνεργαζόμενου ΚΕΚ που δεν μπορούμε να το εξοφλήσουμε αλλά κι εμείς δεν μπορούμε να έχουμε έλλειμμα στο ταμείο της Ομοσπονδίας. Και βέβαια πρέπει να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι λόγω της σημαντικής καθυστέρησης αποπληρωμής των προγραμμάτων ΛΑΕΚ που υλοποίησε τόσο η Ομοσπονδία όσο και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία της (10 προγράμματα στο σύνολο) δεν έχουν λάβει ακόμη τα χρήματά τους οι 250 περίπου εργαζόμενοι- καταρτιζόμενοι καθώς αυτά τα προγράμματα –ως γνωστόν- είναι επιδοτούμενα.

Αυτά θέλαμε να σας επισημάνουμε κ. Υπουργέ, αρχικά το θέμα που αντιμετωπίζουν οι Φορείς Υλοποίησης των Προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-49 (όπως για παράδειγμα οι Ομοσπονδίες αλλά και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία) -με τη σχετική εγκύκλιο -όπου όλα τα έξοδα πρέπει να τα αναλαμβάνει εξ αρχής ο Φορέας Υλοποίησης και επιπροσθέτως, με αυτή την επιστολή, θέλουμε να σας ζητήσουμε να εξετάσετε το θέμα της αποπληρωμής αυτών των προγραμμάτων κατάρτισης ώστε- αν είναι δυνατόν- να γίνεται σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα η αποπληρωμή τους ώστε να μπορούν οι Φορείς Υλοποίησης να αντεπεξέλθουν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις και βέβαια να μην παραμένει ελλειμματικό το ταμείο τους για τόσο μεγάλο διάστημα.

 

Με τιμή,

Για το Δ.Σ. της Ο.Ε.Β.Ε Δράμας

Ο Πρόεδρος

Όθων Μουρμούρης

Ο Γεν. Γραμματέας

Μιχαήλ Δρουγούτης