Θεματικά χριστουγεννιάτικα πάρκα

  • Λειτουργία ε τήρηση των μέτρων του πίνακα Α (πλην του σημείου 2 του πίνακα αυτού) και επιπλέον με τους ακόλουθους κανόνες:

Οι επισκέπτες εισέρχονται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατα την είσοδο: 

α) Πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή

β) Πιστοποιητικό νόσησης,σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9

Οι ανήλικοι απο τέσσερα (4) εως και δεκαεπτά (17) ετών προσκομίζουν δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9

  1. Μέγιστος αριθμός ταυτόχρονης παρουσίας επισκεπτών όλων των ηλικιών : ένα (1) άτομο ανα 5 τ.μ.
  2. Ορισμός διαφορετικών σημείων εισόδου, καθώς και περίφραξη του χώρου του πάρκου ώστε η είσοδος και η έξοδος να πραγματοποιούνται μόνο απο τα οριζόμενα σημεία.
  3. Μονοδρόμηση της κατεύθυνσης του ρεύματος των επισκεπτών και διαρκής έλεγχος τήρησης της ροής  αυτών απο το προσωπικό της επιχείρησης.
  4. Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλους τους χώρους  (εσωτερικούς και εξωτερικούς) τηρουμένων των προδιαγραφών του σημείου 1 πίνακα Α.
  5. Δωρεάν διάθεση μασκών σε όλους τους επισκέπτες.