ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

  • Νέος Αναπληρωτής Δημάρχου ο Α. Σολάκης

 

Μικρές αλλαγές στο οργανόγραμμα της διοίκησης του Δήμου Δράμας επέφερε η παραίτηση του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γιώργου Παπαδόπουλου από τη θέση του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών. Σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Δράμας κ. Χριστόδουλου Μαμσάκου, νέος Αντιδήμαρχος ορίζεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτρης Σιδηρόπουλος, ο οποίος αναλαμβάνει την αρμοδιότητα εποπτείας επί θεμάτων που σύμφωνα με τον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ανήκουν στην Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και ειδικότερα αφορούν στον τομέα συλλογής και διαχείρισης Ανακυκλώσιμων υλικών. Επίσης ο κ. Σιδηρόπουλος αναλαμβάνει την εποπτεία και το συντονισμό επί θεμάτων Πρασίνου, που σύμφωνα με τον εν ισχύ Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ανήκουν στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Σιδηρόπουλος είχε τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες ως Εντεταλμένος Σύμβουλος.

Επίσης, ο κ. Παπαδόπουλος ήταν και Αναπληρωτής Δημάρχου και στη θέση του, τοποθετήθηκε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου κ. Άγγελος Σολάκης. Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση του κ. Μαμσάκου, «Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Σολάκη Άγγελο που εφεξής αναπληρώνει το Δήμαρχο».