ΑΡΘΡΟ

Του Ανδρέα Ξανθού

Τομεάρχη Υγείας ΣΥΡΙΖΑ

Πρώην Υπουργού Υγείας

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να καινοτομήσει στην παρουσίαση του προγράμματός του για την Υγεία. Οργάνωσε μια εκδήλωση ανοικτού και ειλικρινούς διαλόγου για τις προτεραιότητες ενός νέου Δημόσιου Συστήματος Υγείας, που θα αντιμετωπίσει τις διαχρονικές παθογένειες και ελλείψεις του ΕΣΥ και θα καλύψει με καθολικό, ισότιμο και ποιοτικό τρόπο τις υγειονομικές ανάγκες της κοινωνίας. Μια εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό με γνώση και άποψη για τα Συστήματα Υγείας και κυρίως χωρίς κομματική ταύτιση με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και υγειονομικοί της «πρώτης γραμμής» καθώς και εκπρόσωποι Συλλόγων Ασθενών. Η αίσθηση όσων παρακολούθησαν την ομιλία του Α. Τσίπρα και τη συζήτηση που ακολούθησε, είναι ότι πρόκειται για ένα συγκροτημένο πολιτικό σχέδιο για την Υγεία, με ιεράρχηση στόχων, χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και κοστολόγηση των προτεινόμενων μέτρων, που παίρνει υπόψη του τη διεθνή εμπειρία και τις ιδιαιτερότητες της χώρας και φιλοδοξεί, χωρίς ιδεοληπτικές και μη ρεαλιστικές προσεγγίσεις, να ανταποκριθεί στο κυρίαρχο κοινωνικό αίτημα για ένα ΕΣΥ με σύγχρονες και αποτελεσματικές υπηρεσίες.

Η βασική ιδέα του προγράμματος είναι ότι, για να υπάρξει παρακαταθήκη από την πανδημία, πρέπει να δρομολογηθεί μια μακροπρόθεσμου χαρακτήρα επένδυση στο ΕΣΥ με ριζική αναδιοργάνωση του Χάρτη Υγείας στη χώρα, διευρυμένο φάσμα δομών και υπηρεσιών και, φυσικά, με επιπλέον πόρους (ανθρώπινους και υλικούς). Για να μπορέσουν να καλυφθούν αξιόπιστα τόσο οι διαχρονικές ανεπάρκειες του Συστήματος Υγείας όπως ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού, αλλά και για να αντιμετωπιστούν με δημόσιο τρόπο οι νέες ανάγκες που έχει φέρει στο προσκήνιο η υγειονομική κρίση, όπως η κατ’ οίκον παρακολούθηση χρόνιων ασθενών, η μετανοσοκομειακή φροντίδα, γηριατρική, ιατρική της εργασίας, περιβαλλοντική υγιεινή, κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας, σχολική Υγεία, αποκέντρωση και αναβάθμιση των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Ο στόχος της σύγκλισης με το μέσο όρο της Ε.Ε. στις δημόσιες δαπάνες Υγείας (7% του ΑΕΠ) σε βάθος 3ετίας, είναι κομβικής σημασίας. Το ίδιο και η εξαγγελία ενός νέου Κοινωνικού Συμβολαίου με τους ανθρώπους του ΕΣΥ. Με αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας και των αποδοχών τους, ένταξη στα ΒΑΕ, πολυετές πλάνο μόνιμων προσλήψεων, εργασιακή προοπτική για τους συμβασιούχους, θέσπιση ειδικών κινήτρων για τις άγονες-νησιωτικές περιοχές, ειδική μέριμνα για να αναστραφεί το brain drain.

Ίσως όμως η πιο σημαντική καινοτομία του Προγράμματος είναι η έμφαση στις ανάγκες των ληπτών υπηρεσιών υγείας, στην ηθικοποίηση του Συστήματος, στο

σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ασθενών, σε αλλαγές που διασφαλίζουν το δημόσιο χαρακτήρα του ΕΣΥ και την ποιότητα στη φροντίδα υγείας.

Στη φάση που βρίσκεται η διεθνής υγειονομική κρίση έχει επίσης τεράστια σημασία η αναφορά του Προγράμματος Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ στην ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής με στόχο βιώσιμα συστήματα καθολικής κάλυψης και εγγυημένης πρόσβασης στα φάρμακα/εμβόλια που αφορούν την πανδημία, με νέο πλαίσιο φαρμακευτικής πολιτικής και υπέρβαση των περιορισμών της «πατέντας» και των συνεπαγόμενων ανισοτήτων που δημιουργούνται στην αποτελεσματική πρόληψη της νόσου covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο.