ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Από τις αρχαιρεσίες της 19ης Ιανουαρίου 2020 της Πανηπειρωτικής Ένωσης Ν. Δράμας, προέκυψε το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα και έχει ως εξής:

  1. Πρόεδρος: Σταυρίδης Παναγιώτης
  2. Αντιπρόεδρος: Κωφός Νικόλαος
  3. Ταμίας: Καρανικόλας Αναστάσιος
  4. Γενική Γραμματέας: Βαγενά Παρασκευή
  5. Μέλος: Μπανά Πολύμνια

Εξελεγκτική Επιτροπή:

  1. Σγούρας Ιωάννης

Ι2. ωαννίδης Λάζαρος

  1. Ψύγκας Βασίλειος