Στις 4 Σεπτεμβρίου 2023 στα γραφεία του Παραρτήματος ΕΑΑΣ/Δράμας έγινε Παράδοση – Παραλαβή του Δ.Σ.

Παραδίδον Δ.Σ.:

Πρόεδρος Ανχης (ΑΣ) ε.α. Μαυρίδης Χρήστος

Αντιπρόεδρος Τξχος ε.α. Χαλκιδης Δημήτρης

Γραμματέας Λγος (ΠΖ) ε.α. Κιουρκενίδης Γιώργος

Ταμίας Ανχης (ΠΒ) ε.α. Κιούπκιολης Αντώνης

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Λγος (ΥΠ) ε.α. Παυλίδης Αντώνης

Παραλαμβάνον Δ.Σ.:

Πρόεδρος Ανχης (ΑΣ) ε.α. Μαυρίδης Χρήστος

Αντιπρόεδρος Υπγος ε.α. Κυριακίδης Χαράλαμπος

Γραμματέας Υπγος ε.α. Χατζησάββας Σάββας

Ταμίας Ανχης (ΠΒ) Κιούπκιολης Αντώνης

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων Τξχος ε.α. Μουρουζίδης Γιώργος