ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 

Την Κυριακή 11 Νοέμβρη στα γραφεία του Συλλόγου έλαβε χώρα η διαδικασία εκλογής του Δ.Σ.. Κατόπιν των αποτελεσμάτων ο πλειοψηφών κάλεσε σε σώμα τους υπόλοιπους 4 πλειοψηφήσαντες για την ανάθεση αρμοδιοτήτων.

Το νέο ΔΣ είναι το εξής

Κιτσουκάκης Ιωάννης του Αθανασίου Πρόεδρος

Τσέρνιος Αθανάσιος του Άγγελου Αντιπρόεδρος

Λειβαδίτης Παναγιώτης του Σπυρίδωνος Γραμματέας

Βογιατζόγλου Αναστάσιος του Τηλέμαχου Ταμίας

Χατζηαντωνιάδης Χρήστος του Σπυρίδωνος Μέλος

Αναπληρωματικό μέλος: Κοντρόπουλος Λάζαρος του Μιχαήλ

Εξελεγκτική Επιτροπή

Μιχαηλίδου Σοφία

Εντζόγλου Αναστασία

Παράσχου Διαμαντούλα