ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Μετά το πέρας των αρχαιρεσιών του συνδέσμου εφέδρων αξιωματικών Ν. Δράμας που διεξήχθησαν στις 18 Μαρτίου 2018, συνήλθε την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και εξέλεξε κατόπιν ψηφοφοριών το νέο Προεδρείο της , το οποίο έχεις ως εξής:

-Πρόεδρος: Γεώργιος Ιντζές

-Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρος Δαμιανίδης

-Γεν. Γραμματέας: Βασίλειος Κυριαζίδης

-Ταμίας: Ανδρέας Πυρόβολος

Και τα μέλη:

-Κυριάκος Δημητριάδης

-Ιορδάνης Ρουσσάκης

-Βασίλειος Τιγγερίδης

-Αλέξανδρος Νούσκας

-Κωνσταντίνος Ευμοιρίδης