ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ

 

Στο πλαίσιο μιας σεμνής (λόγω τήρησης όλων των υγειονομικών μέτρων) τελετής παράδοσης – παραλαβής, την Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020, ανέλαβε τα καθήκοντά του το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) παράρτημα Δράμας.

Σε πανελλαδικό επίπεδο πλέον, οργανώνονται τα 42 παραρτήματα των Ελλήνων αποστράτων αξιωματικών, που στόχο έχει την γενικότερη συνένωση όλων των αποστράτων στελεχών του στρατού ξηράς και μελών της αστυνομίας.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΑΣ όπως καταρτίστηκε σε σώμα έχει ως εξής.

Πρόεδρος: Άνχης (ΑΣ) ε.α. Χρήστος Μαυρίδης

Αντιπρόεδρος: Ταξχος ε.α. Δημήτρης Χαλκίδης

Ταμίας: Άνχης (ΠΒ) ε.α. Αντώνης Κιούπκιολης

Γραμματέας: Λγός (ΠΖ) ε.α. Γιώργος Κιουρκενίδης

Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων: Λγός (ΥΠ) ε.α. Αντώνης Παυλίδης.

Στην πρώτη συνεδρίαση του νέου ΔΣ συζητήθηκαν οργανωτικά θέματα, νέες δραστηριότητες και γενικότερα ζητήματα που αφορούν τα μέλη της ΕΑΑΣ.

Τα γραφεία του παραρτήματος είναι στην οδό Βοραζάνη 7 στη Δράμα.