Από τον Δικηγορικό Σύλλογο, τον Ιατρικό Σύλλογο, τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, τον Φαρμακευτικό Σύλλογο και την Posidonia Brain

 

Με αίσθημα αλληλεγγύης προχωρούμε σε χορηγία υγειονομικού υλικού προς υποστήριξη του ιατρικού και βοηθητικού – υγειονομικού προσωπικού του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας. Τα έσοδα της εκδήλωσης για την Ημέρα της Γυναίκας, τον περασμένο Μάρτιο, οι συνδιοργανωτές αυτής αποφάσισαν να τα διαθέσουν στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας για την ενίσχυση του αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι σε αυτό.

Η χορηγία μας περιλαμβάνει: στολές μιας χρήσης, πιεσόμετρα αναλογικά, οξύμετρα παλμικά και θερμόμετρα υπερύθρων.

 

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου

Πούλιος Αναστάσιος

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου

Γεωργιάδης Γεώργιος

Ο Πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου

Γαλανόπουλος Δημήτριος

Η Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου

Μπουρουτζόγλου Αικατερίνη

Η Πρόεδρος της Posidonia Brain

Φωτάκη Λενα