Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 46287/Δ2/22-04-2021 Εγκύκλιο του Γ.Γ ΥΠΑΙΘ η διαδικασία εισαγωγής στην Α’ Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Δράμας ξεκινά με την ηλεκτρονική αίτηση γονέων από 10 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00

-Υποβάλλετε αίτηση μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος (μπορείτε να την κατεβάσετε από ΕΔΩ.) στο e-mail του Σχολείου [email protected]

-Χρειάζεστε ένα e-mail και ένα αποδεικτικό κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ, κλπ).

-Μαζί με την αίτηση στο Μουσικό Σχολείο οφείλετε να αποστείλετε λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας σας

-Εντός δύο εργασίμων ημερών το σχολείο θα σας αποστείλει επιβεβαίωση και αριθμό πρωτοκόλλου μαζί με την αίτησή σας στο e-mail που έχετε δηλώσει.

-Αν δεν λάβετε απάντηση εντός δύο εργασίμων ημερών από την ημέρα της αίτησης σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο Σχολείο 2521028191

Αν είστε κηδεμόνας δύο υποψηφίων (π.χ. δίδυμα) πρέπει να κάνετε δύο ξεχωριστές αιτήσεις.

Με το τέλος των αιτήσεων θα ενημερωθείτε για τον προγραμματισμό , που ορίζει τις ημέρες και ώρες των εξετάσεων.