Διαθέσιμα είναι από σήμερα, Πέμπτη και για δέκα ημέρες έως και το Σάββατο 10 Ιουλίου τα τέσσερα self test για τον τρέχοντα μήνα μέσω των φαρμακείων.

Δικαιούχοι είναι:

• όλοι οι νέοι 18-30 ετών, εφόσον διαθέτουν ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑΑ ή πΑΜΚΑ

• όλοι οι εργαζόμενοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα

Οι πολίτες οι οποίοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι, εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής.