Στη 2η συμπληρωματική προκήρυξη του 2ου Εργασιακού Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης του Δήμου Δράμας αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 1. Ορισμός Τεχνικής Επιτροπής

Η τριμελής Τεχνική Επιτροπή απαρτίζεται από τους:

Ξενικάκη Κωνσταντίνο

Σακατζιάδη Παναγιώτη

Τζελέπη Αναστάσιο

Πρόεδρος ορίζεται ο Ξενικάκης Κωνσταντίνος.

Η Τεχνική Επιτροπή είναι αρμόδια για:

α) την έκδοση των δελτίων των διαγωνιζομένων

β) την εκδίκαση ενστάσεων

γ) την επιβολή ποινών

δ) τον καθορισμό του προγράμματος των αγώνων

ε) τον ορισμό διαιτητών, γραμματείας και ιατρού αγώνων

στ) την οικονομική διαχείριση των χρημάτων από τη συμμετοχή των αγώνων

Άρθρο 2. Συμμετέχοντες Ομάδες

  1. ARIVIA SA
  2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
  3. ΣΥΜΠΡΑΞΗ
  4. FORTY PLAS
  5. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ
  6. ACCOUNTANTS ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
  7. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Άρθρο 3. Σύστημα Διεξαγωγής Αγώνων

Οι αγώνες του πρωταθλήματος θα διεξαχθούν σε έναν όμιλο 7 ομάδων όπου κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει τις υπόλοιπες 6 μια φορά (ένας γύρος).

Στη συνέχεια οι 2 πρώτες ομάδες θα περάσουν απευθείας στους 4 και θα αγωνιστούν ο 3ος με τον 6ο και ο 4ος με τον 5ο.

Ο νικητής του 3-6 θα παίξει με τον 2ο της κανονικής διάρκειας και ο νικητής του 4-5 με τον 1ο, στο final 4.

Κατά την διάρκεια των αγώνων θα τηρηθούν οι κανονισμοί της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).

Άρθρο 4. Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής για κάθε ομάδα ανέρχεται στο ποσό των 300 ευρώ.

Άρθρο 5. Περίοδος Μεταγραφών

Οι μεταγραφές θα μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι την 3η αγωνιστική.