Το Σάββατο 9/12 το Λύκειο των Ελληνίδων Δράμας, αφού χόρεψε στην κεντρική σκηνή της Ονειρούπολης χορούς από την Θράκη και την Ανατολική Ρωμυλία, παρουσίασε στους δρόμους της πόλης μας το έθιμο της καμήλας!!!