ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Θ. ΖΕΚΕΡΙΔΗ

 

Με απόφαση του Δημάρχου Δοξάτου κ. Θεμιστοκλή Ζεκερίδη, όσον αφορά τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και των εποπτευόμενων φορέων του, καθορίζονται τα εξής:

Από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 αναστέλλεται η ισχύς προηγούμενων αποφάσεων του Δημάρχου και επανέρχεται το κανονικό ωράριο εργασίας των εργαζόμενων του Δήμου Δοξάτου και των εποπτευόμενων φορέων του. «Οι εργαζόμενοι έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να δηλώσουν τον χρόνο έναρξης της εργασίας τους, 7.00 π.μ., 8.00 π.μ. και 9.00 π.μ., στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας εφόσον τροποποιούν προηγούμενη δήλωση τους που έχει κατατεθεί. Εξυπακούεται ότι ο έλεγχος των καρτών για το ωράριο εργασίας θα είναι συστηματικός. Η ισχύς των αδειών ειδικού σκοπού παρατείνεται έως ότου αρχίσει η επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, οπότε θα διακόπτονται ανάλογα με τη σχολική μονάδα που θα επαναδραστηριοποιείται.

Οι υπηρεσίες του Δήμου θα εξακολουθούν να δέχονται το κοινό από 9.00 έως 13.00 μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημα των πολιτών δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά, διατηρούμενων σε ισχύ των όσων μέχρι στιγμής ισχύουν σχετικά με την εξυπηρέτηση των πολιτών».