Με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας κ. Αθανάσιου Σέρτη αποφασίστηκε η μερική κατάληψη της οδού Βεργίνας με 1ης Ιουλίου, στα φανάρια, στο ρεύμα προς Χρυσοβέργη, από την Παρασκευή 18-06-2021 και ώρα 08:00΄ έως την Κυριακή 20-06-2021 και ώρα 08:00΄, για την κατασκευή φρεατίου, για λογαριασμό του ΟΤΕ, στα πλαίσια του έργου “ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ”.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «εν λόγω ρύθμιση αποτελεί έκτακτη περίπτωση και επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας για αντιμετώπιση τελείως προσωρινής κατάστασης», αποσκοπώντας «στην αποτροπή ενδεχομένου ατυχήματος και την προστασία των διερχομένων».

O ανάδοχος του έργου, δια του αρμοδίου μηχανικού είναι υπεύθυνος για την τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης και τη διάθεση επαρκούς αριθμού σημαιοφόρων ατόμων, ώστε να εφαρμοστούν επαρκώς τα μέτρα ρύθμισης – περιορισμού – εκτροπής της κυκλοφορίας.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται σύμφωνα με τη σήμανση που θα τοποθετηθεί για το σκοπό αυτό, με την συνδρομή του Τμήματος Τροχαίας Δράμας για την διασφάλιση της ομαλής – ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων.