ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

 

Την Τρίτη 8 Μαΐου 2018 η Δημοτική Αστυνομία σε συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δράμας προχώρησε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις σε κομβικά σημεία της πόλης τοποθετώντας κολονάκια σήμανσης (Ίωνος Δραγούμη με Βεργίνας, Βοραζάνη με Μακρυγιάννη, Εφέδρων Αξιωματικών με Βεργίνας). Σύμφωνα με το σχεδιασμό, οι παρεμβάσεις αυτές θα επεκταθούν και σε άλλα σημεία της πόλης.

Ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος αναφέρει σχετικά: «Η Δημοτική μας Αρχή φροντίζει για την ασφάλεια των δημοτών. Οι παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται έχουν ως στόχο την ομαλή συνύπαρξη πεζών και οδηγών. Αποτρέπουμε την αναρχία της στάθμευσης και θέτουμε τις βάσεις για μια σύγχρονη κοινωνία που κυρίαρχο ρόλο έχει ο πολίτης. Θα ήθελα να συγχαρώ για τις ενέργειες τους τον Αντιδήμαρχο επί θεμάτων Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Δημοτικής Αστυνομίας κ. Άγγελο Σολάκη, και τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας».