ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ. ΔΑΛΑΚΑΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

 

 

Επιστολή προς τους Βουλευτές του Νομού Δράμας, σχετικά με το κίνδυνο χαθούν ακίνητα δημοτών του Δήμου Δοξάτου λόγω Κτηματολογίου, απέστειλε ο Δήμαρχος Δοξάτου κ. Δημήτρης Δαλακάκης.

Η επιστολή του έχει ως εξής:

Αξιότιμη κα Βουλευτή

Αξιότιμοι κοι Βουλευτές

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι σε αρκετές περιοχές του Δήμου αλλά και ενδεχομένως του Νομού μας, δεν έχουν δηλωθεί εγκαίρως στο Κτηματολόγιο ακίνητα με κίνδυνο να περιέλθουν αυτά στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου. Σε αυτή την εποχή, βαθιάς οικονομικής κρίσης ο κίνδυνος να χάσουν οι δημότες μου τα σπίτια και τα χωράφια τους -λόγω μη δήλωσης τους στο Κτηματολόγιο-πρέπει παντί τρόπω να αποσοβηθεί.

Σας καλώ να αναλάβετε άμεσα την διεξαγωγή όλων των δεουσών ενεργειών τόσο σε νομοθετικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο κυβερνητικής παρέμβασης, προκειμένου να σωθούν τα σπίτια, τα οικόπεδα και τα χωράφια των συμπολιτών μας.