Ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νίκο Παναγιωτόπουλο και την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως, με θέμα «Κίνδυνος απώλειας χρηματοδότησης προγραμμάτων ΕΣΠΑ για τα ΑΣΕΙ», κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής κ. Χαρά Κεφαλίδου και κ. Βασίλης Γκεγκέρογλου.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

Μετά από μια δαιδαλώδη και εξαιρετικά σύνθετη γραφειοκρατική διαδικασία, ξεκινώντας με το αίτημα των Κοσμητόρων των τριών σχολών των ΑΣΕΙ, προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος (αφού έλαβαν τη σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών σας, Γενική Διεύθυνση Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης / Διεύθυνση Διαχείρισης Ευρωπαϊκών & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ) και των Επιτελείων σας), οι οποίες συμφώνησαν αφού μετά από επικοινωνία τους και με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) επιβεβαιώθηκε ότι τα ΑΣΕΙ, ως πιστοποιημένα Ιδρύματα από την ΕΘΑΑΕ, υπάγονται στη διαδικασία Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, προϋπόθεση για αυτού του είδους τις χρηματοδοτήσεις, εγκριθήκαν μετά από όλες τις δυσκολίες της γραφειοκρατίας που επιβάλλετε στα ΑΣΕΙ, από τον Ιούνιο 2021 έως τον Δεκέμβριο 2021 η ένταξη των ΑΣΕΙ στις δράσεις:

  1. Δράση (6,8,9).10.2.1.02.02 (ΕΣΠΑ-ΜΟΔΙΠ): Αναβάθμιση της Ποιότητας των ΑΕΙ και των ΑΣΕΙ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους – Υποστήριξη των ΜΟΔΙΠ.
  2. Δράση (6,8,9).10.2.1.02.04 (ΕΣΠΑ-ΜΟ.ΣΤΡΑ): Μονάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού των ΑΕΙ και των ΑΣΕΙ.
  3. Δράση (7).10.4.2.01.02 (ΕΣΠΑ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ).

Δυστυχώς, η έντονη γραφειοκρατία σε αυτές τις διαδικασίες δημιουργεί καθυστερήσεις και αγκυλώσεις. Από τον Ιανουάριο 2022 έως τον Μάρτιο 2022 ακολούθησε μια ακόμη πιο σύνθετη γραφειοκρατική πορεία, με την τεχνική εξειδίκευση των δράσεων (από τα 3 ΑΣΕΙ) και σκοπιμότητα (φυσικά με τη σύμφωνη γνώμη των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των ΕΔ, τη σύμφωνη γνώμη του ΓΕΕΘΑ) και την αποστολή επίσημου αιτήματος προς την ΕΥΔ ΕΠΑνΑΔ από τη ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ, η οποία λειτουργεί ως επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Επιπρόσθετα, η διαδικασία της υλοποίησης των εγκεκριμένων προτάσεων/πράξεων, η ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ του Υπουργείου, πρότεινε ένα πολυδαίδαλο σχήμα και επέλεξε παράτυπα να μην ανατεθεί η διαχείριση του έργου στον Ειδικό Λογαριασμό ΥΕΘΑ, παρότι οι διατάξεις του άρθρου 2 της ΚΥΑ του Ειδικού Λογαριασμού ΥΠΕΘΑ για την Έρευνα ΦΕΚ Β 846/30.5.2007, με τις σχετικές τροποποιήσεις αυτού με τα ΦΕΚ Β 1814/1.9.2009, ΦΕΚ Β 2689/10.11.2011 και ΦΕΚ Β 1521/30.05.2016, το προβλέπουν ρητά, αλλά και στο ΓΕΑ και σε σχετική υπηρεσία του με δομή υλοποίησης των δράσεων χωρίς διαχειριστική επάρκεια.

Δεδομένου ότι, η ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ μην αναλαμβάνοντας την ευθύνη της υλοποίησης, αλλά αναθέτοντάς την σε υπηρεσία δράσεων χωρίς διαχειριστική επάρκεια, τα ΑΣΕΙ κινδυνεύουν να απωλέσουν διασφαλισμένους πόρους 1,5 εκατ. Ευρώ από το ΕΣΠΑ, αν δεν έχουν ήδη χαθεί, όπως αναφέρεται σε πρόσφατο δημοσίευμα.

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

  1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να μη χαθούν εξασφαλισμένοι πόροι για τα ΑΣΕΙ;
  2. Για ποιο λόγο η ΓΔΟΣΥ/ΔΙΔΕΑΠ αρνείται τη διαχείριση των έργων ΕΣΠΑ για τα ΑΣΕΙ ως οφείλει;
  3. Για ποιο λόγο δεν ανατέθηκε το έργο στον Ειδικό Λογαριασμό όπως ορίζει η νομοθεσία;
  4. Εξακολουθούν να ισχύουν οι δεσμεύσεις σας για την υποστήριξη και αναβάθμιση της στρατιωτικής εκπαίδευσης και των ΑΣΕΙ;