Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Δοξάτου, αποδεχόμενο με χαρά την πρόσκληση των Γυμνασίων Δοξάτου και Κυργίων, υλοποίησε ενημερωτική δράση με θέμα τον Επαγγελματικό Προσανατολισμού του μαθητικού πληθυσμού.

Η δράση πραγματοποιήθηκε, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που γενικώς αναλαμβάνει το Κέντρο Κοινότητας και έχουν στόχο την πρόληψη, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων του Δήμου σε θέματα ψυχικής υγείας και γενικότερα βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους.

Με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριών του Δοξάτου και των Κυργίων διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο συζήτησης και δημιουργικής ανατροφοδότησης, που κατέδειξε τον προβληματισμό των νέων για την ακαδημαϊκή κι επαγγελματικής τους πορεία, αλλά και την αστείρευτη ελπίδα τους για την επιδίωξη ενός καλύτερου μέλλοντος.