ΕΝΩΣΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

 

Στην Κομοτηνή, την 11η του μηνός Ιουνίου, του Έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρες 10:00’- 12:00’, μετά από πρόσκληση του Αστυνομικού Υποδ/ντη ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗ Αναστάσιου, Β’ Υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας και πρώτου σε αριθμό ψήφων κατά τις αρχαιρεσίες της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Ανατολ. Μακεδονίας & Θράκης, που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 02, 03 & 04 Ιουνίου 2018, συνήλθαν τα νέο-εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, με αποκλειστικό αντικείμενο της συνεδρίασης, την κατανομή θέσεων και αξιωμάτων στο Δ.Σ. αυτής για την χρονική περίοδο 2018-2021, κατά τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα του Καταστατικού της.

Μετά από τις προβλεπόμενες διαδικασίες (άρθρο 13 Καταστατικού Ε.Α.Α.Μ.Θ.) και αφού τέθηκαν οι υποψηφιότητες για τα αξιώματα, ακολούθησε ψηφοφορία και ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε και συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο-Προεδρείο της Ένωσης, υπό την ακόλουθη σύνθεση-κατανομή Αξιωμάτων:

  1. Πρόεδρος: Αστυν. Υποδ/ντης ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Αναστάσιος, της Δ.Α Δράμας
  2. Α’ Αντιπρόεδρος: Αστυν. Υποδ/ντης ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ Πέτρος, του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής
  3. Β’ Αντιπρόεδρος: Αστυν. Α’ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Βασίλειος του Τ.Α Καβάλας
  4. Γ’ Αντιπρόεδρος Αστυν. Υποδ/ντης ΝΤΑΣΚΑΡΗΣ Σπυρίδων, της Δ.Α Αλεξ/πολης
  5. Γεν. Γραμματέας: Αστυν. Β’ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ Άγγελος, του Τ.Τ. Δράμας
  6. Αναπλ. Γενικός Γραμματέας Αστυν. Β’ ΖΟΥΠΗ Κορίνα-Αικατερίνη, της ΓΕ.Π.Α.Δ.Α.Μ.Θ.
  7. Εκτελεστικός Γραμματέας Αστυν. Β’ ΤΣΙΑΜΗΣ Νικόλαος, του Τ.Α Ξάνθης
  8. Οργανωτικός Γραμματέας: Υπαστ. Β’ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ Σταύρος, της Δ.Α Ξάνθης
  9. Ταμίας: Ανθ/μος ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Πέτρος, της Ο.Ε.Π.Τ.Α Δράμας

Περαιτέρω δυνάμει του άρθρου 16 του Καταστατικού ανατίθενται με απόφαση του Προέδρου Α/Υ ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗ Αναστάσιου, οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

α. Α/Υ ΔΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ Πέτρος, αναπληρωτής Προέδρου και υπεύθυνος παρακολούθησης θεμάτων Αστυνομικών Σχολών (Κομοτηνής και Διδυμοτείχου)

β. Α/Υ ΝΤΑΣΚΑΡΗΣ Σπυρίδων, υπεύθυνος παρακολούθησης θεμάτων Έβρου

γ. Α/Α’ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Βασίλειος, υπεύθυνος παρακολούθησης θεμάτων Καβάλας

δ. Α/Β’ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ Άγγελος, υπεύθυνος παρακολούθησης θεμάτων Δράμας και υπεύθυνος εκδόσεων εφημερίδας Ε.Α.Α.Μ.Θ.

ε. Α/Β’ ΤΣΙΑΜΗΣ Νικόλαος, υπεύθυνος παρακολούθησης θεμάτων Ξάνθης και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων Ε.Α.Α.Μ.Θ.

στ. Α/Β’ ΖΟΥΠΗ Κορίνα – Αικατερίνη, Αναπληρωτής – βοηθός Γενικού Γραμματέα, υπεύθυνη παρακολούθησης θεμάτων Ροδόπης και υπεύθυνη συντονιστής της Γραμματείας Γυναικών Ε.Α.Α.Μ.Θ.

ζ. Υ/Β΄ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ Σταύρος, υπεύθυνος εκδηλώσεων Ε.Α.Α.Μ.Θ. και υπεύθυνος συντονιστής θεμάτων Αξιωματικών Τ.Ε.Μ.Α [Ν.Δ. 649/1970]

η. Ανθ/μος ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Πέτρος, υπεύθυνος συντονιστής Γραμματείας Ανθ/μων & Αξιωματικών του Ν.3686/2008 και Υπεύθυνος Ιστοσελίδας Ε.Α.Α.Μ.Θ..

Συνεχίζουμε δυναμικά και την επόμενη τριετία 2018-2021 με διάθεση για προσφορά, για μια καλύτερη Αστυνομία δίπλα στον πολίτη και τον εργαζόμενο αστυνομικό, ανεξάρτητα από βαθμό και θέση.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Δραγουδάκης

Αστυν. Υποδιευθυντής

Ο Γεν. Γραμματέας

Άγγελος Παπαθεμελής

Αστυνόμος Β’