Σε ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Δράμας, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Σαβρίδη και από τον Γεν. Γραμματέα κ. Κώστα Γκούμα, αναφέρονται τα εξής:

«Σας ενημερώνουμε ότι μας κοινοποιήθηκε αναφορά από τη συν. Αναστασία Απατσίδου, εκλεγμένη αντιπρόσωπό μας στη ΓΣΕΕ και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΓΣΕΕ, με την οποία ζητάει να μάθει γιατί ενώ είναι επιτυχούσα στην προκήρυξη ΣΟΧ3/2017 της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης και παρά το ότι κλήθηκε να συνάψει σύμβαση και ενώ αποδέχθηκε τη θέση από τις 25-4-2018, αυτό δεν πραγματοποιήθηκε μέχρι σήμερα –σχεδόν 2 μήνες μετά- χωρίς να έχει ενημερωθεί περαιτέρω.

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Δράμας ως ο εκφραστής των συμφερόντων των εργαζομένων και το εξουσιοδοτημένο θεσμικό όργανο από την πλευρά τους για τον έλεγχο και την πιστή εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας, καλεί κάθε αρμόδιο να δώσει μία σαφή απάντηση στα ακόλουθα:

  1. Η συν. Αναστασία Απατσίδου, άνεργη, τρίτεκνη, αν και επιτυχούσα, δεν γνωρίζει αν τελικά θα συνάψει σύμβαση και δεν της εξηγούνται οι λόγοι της καθυστέρησης ή και της ματαίωσης της πρόσληψής της.
  2. Οι προκηρύξεις για να αλλαχθούν ή να ανακληθούν ή να ακυρωθούν επισήμως πρέπει να δημοσιοποιηθεί τροποποίησή τους και δεν μπορούν να υπάρχουν αλλαγές χωρίς να γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους.
  3. Υπάρχει παρατυπία ή όχι σε όλα τα παραπάνω;

Ήδη έχει περάσει ένας μήνας από τη στιγμή που ζητήσαμε επισήμως απαντήσεις από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς να έχουμε λάβει μέχρι στιγμής καμία… Ελπίζαμε ότι οι κυβερνώντες που πρωτοστατούσαν μέχρι πρότινος σε όλα τα κινήματα, δήλωναν αλληλέγγυοι και καλούσαν τον κόσμο να ξεσηκωθεί, θα είχαν μια αντίστοιχη στάση κι ευαισθησία ως κυβέρνηση. Φαίνεται ότι δεν τελειώσαμε με το παλιό κατεστημένο και επανέρχονται πάλι οι διώξεις.

Θεωρούμε ότι πρόκειται για δίωξη πολιτικοσυνδικαλιστική. Δυστυχώς, αυτές οι τακτικές θυμίζουν μαύρες σκοτεινές εποχές άλλων πεποιθήσεων. Οι αγώνες που έδωσε ο ελληνικός λαός στα χρόνια της μεταπολίτευσης για ίση πρόσβαση στην εργασία και σταμάτημα των πολιτικών διώξεων, φαίνεται ότι σήμερα και μάλιστα με “αριστερή” κυβέρνηση ξανακρίνονται αναγκαίοι. Αυτές οι μεθοδεύσεις που έχουν ως αποτέλεσμα, συνάδελφοι ενώ έχουν τα μόρια να βρίσκονται εκτός εργασίας αν και επιτυγχόντες μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους και δεν πρόκειται να περάσουν έτσι.

Αναμένουμε μια άμεση και σαφή απάντηση από κάθε αρμόδιο, με την οποία ελπίζουμε να αποκατασταθεί η αδικία και η συν. Αναστασία Απατσίδου να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με την Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης, αίτημα το οποίο είναι δίκαιο και νόμιμο.

Τέλος, το γεγονός ότι η συν. Αναστασία Απατσίδου είναι σύζυγος του Προέδρου του Εργατικού Κέντρου Δράμας δεν πιστεύουμε να έχει κάποια σχέση με όλα τα παραπάνω. Ή μήπως έχει;».