Και δεύτερο isobox έχει τοποθετηθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας για τη διαχείριση περιστατικών Covid-19, έξω από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Παράλληλα, προχωράνε οι διαδικασίες για κατασκευή “θερμοκηπίου”, το οποίο θα χρησιμεύσει για την αναμονή των ασθενών σε ασφαλείς συνθήκες, δεδομένων και των κλιματολογικών δεδομένων.