Μπορούν να εμβολιάζονται με το εμβόλιο της Pfizer πολίτες ηλικίας 12 ετών και άνω, μόνο με την ταυτότητα και το ΑΜΚΑ τους.