Γράφει ο Ανδρέας Παράσχος

Απόστρατος Αξ/κός Πολεμικής Αεροπορίας

Μετεωρολόγος

 

 

ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ

Βαθμοημέρες 335

Μέση θερμοκρασία μηνός 4,7 Β

Μέση ελαχίστη (ημέρας) 24 Μαρτίου μείον -0,1 Β

Ελαχίστη μηνός 25 Μαρτίου μείον -7,8 Β

Παγετό 21 ημέρες

ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ

Βαθμοημέρες 270

Μέση θερμοκρασία μηνός 6,8 Β

Μέση ελαχίστη (ημέρας) 24 Μαρτίου 2,3 Β

Ελαχίστη μηνός 25 Μαρτίου μείον -6,4 Β

Παγετό 15 ημέρες

ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΣ

Βαθμοημέρες 225

Μέση θερμοκρασία μηνός 8,2 Β

Μέση ελαχίστη (ημέρας) 24,25 Μαρτίου 5,0 Β

Ελαχίστη μηνός 25 Μαρτίου μείον -2,7 Β

Παγετό 18 ημέρες

ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Βαθμοημέρες 225

Μέση θερμοκρασία μηνός 8,2 Β

Μέση ελαχίστη (ημέρας) 24 Μαρτίου 4,1 Β

Ελαχίστη μηνός 25 Μαρτίου μείον -2,8 Β

Παγετό 3 ημέρες

ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΣ

Βαθμοημέρες 235

Μέση θερμοκρασία μηνός 7,9 Β

Μέση ελαχίστη (ημέρας) 25 Μαρτίου 4,0 Β

Ελαχίστη μηνός 25 Μαρτίου μείον -2,8 Β

Παγετό 7 ημέρες

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Βαθμοημέρες 222

Μέση θερμοκρασία μηνός 8,3 Β

Μέση ελαχίστη (ημέρας) 24 Μαρτίου 4,6 Β

Ελαχίστη μηνός 26 Μαρτίου μείον -2,9 Β

Παγετό 7 ημέρες