Από 2 Ιανουαρίου 2020 έως και 31 Μαρτίου 2020 οι στρατεύσιμοι της κλάσεως 2023 (γεννημένοι το έτος 2002) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία, στα ΚΕΠ ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

-Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοποιητικό εγγραφής στα μητρώα αρρένων

-Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ (από τη ΔΟΥ)

-Βεβαίωση ΑΜΚΑ (www.amka.gr)

-E-Mail ενδιαφερόμενου

Σε περίπτωση σοβαρής πάθησης – αναπηρίας πρέπει να προσκομιστεί το επίσημο έγγραφο που την αποδεικνύει (βεβαίωση επιτροπής ΚΕΠΑ ή ιατρική γνωμάτευση)

Προσοχή: Όλα τα δικαιολογητικά σε πρωτότυπα και φωτοτυπίες και οπωσδήποτε αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου απογραφόμενου στρατεύσιμου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο ΚΕΠ Δήμου Δράμας (Διοικητήριο Δράμας) και στα τηλέφωνο 2521351372 – 2521351365 – 2521351369