Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Παῦλος εὐχαριστεῖ ὅσους τοῦ ἀπέστειλαν εὐχές ἐπί τῇ ἐκ νεκρῶν λαμπροφόρῳ Ἀναστάσει τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ καί ἀντεύχεται ὁλοψύχως πᾶσαν πνευματικήν εὐλογίαν καί χαράν ἀπευθύνων ἐγκαρδίως τόν ἐπινίκιον Πασχάλιον χαιρετισμόν «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ».

Ἰδιαίτερες εὐχετήριες ἐπιστολές δέν θά ἀποσταλοῦν.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητρoπόλεως Δράμας