Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωσνταντίνου Γαβρόγλου ορίστηκε η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου, μετά τη συγχώνευση με τα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας. Στη Διοίκηση συμμετέχει ως μέλος ο κ. Δημήτρης Εμμανουλούδης, Καθηγητής Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Α.Μ.Θ., ενώ ο μέχρι σήμερα Πρύτανης του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Δημήτρης Μπαντέκας ορίστηκε Αντιπρόεδρος.

Πρόεδρος ορίστηκε ο μέχρι σήμερα Αντιπρόεδρος του Διεθνούς Πανεπιστήμιου Γιώργος Στάμου, Ομ. Καθηγητής Βιολογίας στο ΑΠΘ και Αντιπρόεδροι, εκτός του κ. Μπαντέκα, οι: Ψύλλος Δημήτριος-Αφυπ. Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΑΠΘ, -Τζιώνας Παναγιώτης, μέχρι σήμερα Πρύτανης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, -Χασάπης Δημήτριος, μέχρι σήμερα Πρύτανης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.