Σε ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Δράμας αναφέρονται τα εξής:

Είναι μοιραίο να καιγόμαστε κάθε χρόνο ή ο κρατικός μηχανισμός και η Κυβέρνηση δεν μπόρεσαν να το αποτρέψουν; Πόσο θωρακισμένο είναι τελικά το επιτελικό κράτος; Εδώ και τέσσερα χρόνια μιλούν για ολικό επανασχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας, δεν έγινε. Μιλούν για ενίσχυση της Πυροσβεστικής, δεν έγινε. Αντίθετα την αποδυναμώνουν δανείζοντας προσωπικό στα ασθενοφόρα. Μίλησαν για τον περιβόητο εκσυγχρονισμό του εγχώριου εναέριου συστήματος πυρόσβεσης, δεν έγινε.

Είναι τυχαίο που την προηγούμενη Τετάρτη 12/7/23 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Ν.Δ. ως μέλος και του ΕΛΚ καταψήφισε το νόμο-ορόσημο, όπου με 336 ψήφους υπέρ, 300 κατά και 13 αποχές, εγκρίθηκε η θέση σχετικά με την υπό διαμόρφωση νομοθεσία για την αποκατάσταση της Φύσης; Πόσα πραγματικά αγγίζουν τα ζητήματα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής την Κυβέρνηση;

Ποιο είναι το προληπτικό σχέδιο που εφαρμόστηκε, ενώ γνωρίζαμε εδώ και πολλές μέρες ότι ερχόταν καύσωνας και επικίνδυνες καιρικές συνθήκες; Πόσο θωρακισμένο είναι το «επιτελικό» σύστημα, ώστε να προνοεί εγκαίρως για να μη βρίσκονται οι πολίτες προ τραγικών τετελεσμένων;

Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την Πολιτική Προστασία, τους φυσικούς, τεχνολογικούς και λοιπούς κινδύνους όσον αφορά τους ρόλους και αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων και οργάνων σε κεντρικό και αποκεντρωμένο επίπεδο χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, ασάφειες, επικαλύψεις και ελλείψεις. Επισημαίνουμε τα εξής σημεία:

-Κυβερνητική αδυναμία εφαρμογής του τελευταίου Ν. 4662/2020. Οι αρμόδιοι για την έκδοση των κανονιστικών διατάξεων κωλυσιεργούν χαρακτηριστικά ή προτείνουν νομοθετικές βελτιώσεις για διατάξεις που δεν έχουν καν εφαρμόσει.

-Ο οριζόντιος και κάθετος συντονισμός παρουσιάζει αδυναμίες καθόσον εξακολουθεί να μην υπάρχει ένα κοινό σύστημα διοίκησης/διαχείρισης περιστατικού και διυπηρεσιακού συντονισμού των πολλών και διαφορετικών φορέων που εμπλέκονται.

-Ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης εξακολουθεί να γίνεται στη βάση της ΥΑ 1299/2003 αποκλειστικά ανά τύπο καταστροφής, χωρίς αξιοποίηση των σύγχρονων μοντέλων και μεθοδολογιών.

-Οι ελλείψεις στη στελέχωση του μηχανισμού είναι σημαντικές σε όλα τα επίπεδα με πιο έντονο το πρόβλημα στους ΟΤΑ. Έλλειμμα σε εξειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και αιρετών. Πόσο ειδικό είναι το προσωπικό που στελεχώνει την Πολιτική Προστασία; Τι εκπαίδευση έχει; Είναι δυνατόν άσχετες ειδικότητες να υπηρετούν σε τόσο νευραλγικά τμήματα;

-Υπάρχουν αρμοδιότητες συγκεχυμένες και επικαλυπτόμενες. (π.χ. των Περιφερειακών Συντονιστών Πολιτικής Προστασίας, της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των εμπλεκόμενων Υπουργείων)

-Ανεπαρκές σύστημα τηλεπικοινωνιών κάνει συχνά δύσκολη την επικοινωνία των επιχειρούντων μεταξύ τους αλλά και με το κέντρο επιχειρήσεων

Ευχόμαστε να μη δούμε χειρότερα και να αντιμετωπιστεί γρήγορα η κατάσταση, όμως η κλιματική κατάρρευση και οι έκτακτες ανάγκες δεν αντιμετωπίζεται με ευχές και με υποσχέσεις.