ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

 

 

  • Δ. Καραμπατζάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού – Προγραμματισμού του Δήμου Δράμας: «Όταν υπάρχουν μελέτες, σχέδια, ωριμότητα, μπορούν να βρεθούν και τα χρήματα, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί η περιοχή»
  • «Η σημερινή Δημοτική Αρχή είναι αυτή που ανέλαβε την ευθύνη να σχεδιάσει το μέλλον της Δράμας»

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΙΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί από το Δήμο Δράμας η διαχειριστική μελέτη για το πάρκο της Αγ. Βαρβάρας. Με σχετική ανακοίνωση του Δήμου, καλούνται πολίτες και κοινωνικοί φορείς να συμμετάσχουν στη διαδικασία της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης και να καταθέσουν προτάσεις, σχόλια και ιδέες μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου 2018, στις 3 το μεσημέρι. Η διαχειριστική μελέτη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Δράμας (www.dimos-dramas.gr), ενώ οι προτάσεις, τα σχόλια και οι ιδέες μπορούν να κατατεθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Μάλιστα, η ίδια διαδικασία διαβούλευσης αναμένεται να ακολουθηθεί τις επόμενες ημέρες και για τη διαχειριστική μελέτη του δημοτικού κήπου.

Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα «Εργασία… συν» ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού – Προγραμματισμού του Δήμου Δράμας κ. Δημήτρης Καραμπατζάκης αναφέρθηκε στη στόχευση που υπάρχει από τη διαδικασία διαβούλευσης: «Στόχος πρώτα από όλα σε μια διαδικασία διαβούλευσης είναι να ενημερωθούν οι πολίτες για τις μελέτες, αλλά και τον σχεδιασμό ο οποίος γίνεται και αφορά την πόλη. Αυτός είναι πάντα ο βασικός στόχος μιας διαβούλευσης. Όμως αυτό που εμείς προσδοκούμε στην ουσία είναι από τους οργανωμένους φορείς, στους οποίους συμμετέχουν οι δημότες, δηλαδή είτε είναι τα Τεχνικά Επιμελητήρια είτε η Οικολογική Κίνηση, να έχουμε και κάποια συμπεράσματα ή και τις δικές τους απόψεις για τα προτεινόμενα μέτρα και τον σχεδιασμό ο οποίος γίνεται και στην προκειμένη περίπτωση αφορά το πάρκο της Αγ. Βαρβάρας».

Η διαχειριστική μελέτη εκπονήθηκε από το Δασολόγο κ. Αντώνη Τσιντσάρη και σε αυτήν περιλαμβάνονται αναφορές για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής και για την υφιστάμενη κατάσταση, ενώ περιγράφεται ο χώρος και αποτυπώνεται η τοπογραφία του χώρου. Επιπλέον παρατίθενται εδαφολογικά – γεωλογικά στοιχεία, μετεωρολογικά στοιχεία, η βιοκλιματική κατάσταση της περιοχής, οι χρήσεις γης. Ακόμη, στη διαχειριστική μελέτη περιγράφονται η φυσική βλάστηση στη γύρω περιοχή, αλλά και στο χώρο, οι υδάτινες συνθήκες, οι υφιστάμενες υποδομές (κτηριακές και άλλες εγκαταστάσεις), το δίκτυο δρόμων, πεζοδρόμων, μονοπατιών και πλατειών, το αρδευτικό, υδρευτικό και πυροσβεστικό σύστημα, ο φωτισμός. Παράλληλα, κατατίθενται προτεινόμενα έργα και υποδομές, προτεινόμενη βλάστηση, οι εκτιμώμενες ωφέλειες στη λειτουργία της πόλης, καθώς και προτεινόμενα διοικητικά και διαχειριστικά μέτρα.

Ο κ. Καραμπατζάκης, μιλώντας στην «Εργασία… συν», ανέφερε για τα βασικά χαρακτηριστικά της διαχειριστικής μελέτης: «Εμείς οφείλουμε να έχουμε έναν σχεδιασμό, ένα πλάνο, για όλους τους χώρους πρασίνου του Δήμου Δράμας, ειδικότερα για αυτούς που είναι οργανωμένοι σε πάρκα ή σε άλση. Επομένως το σχέδιο, όπως θα διαπιστώσει ο οποιοσδήποτε το διαβάσει, παρουσιάζει τη σημερινή εικόνα που έχει το πάρκο της Αγ. Βαρβάρας, το οριοθετεί σύμφωνα με τη νομοθεσία, εξετάζει θέματα ιδιοκτησιών και ειδικά στο πάρκο της Αγ. Βαρβάρας διαπιστώνουμε ότι πολλά από τα κομμάτιά του είναι ιδιωτικά. Άρα πάνω σε αυτήν εδώ τη βάση και φυσικά στο πιο σημαντικό, στη διαχείριση του πρασίνου, δηλαδή σε τι κατάσταση βρίσκεται το πράσινο αυτή τη στιγμή και ποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να αντικατασταθούν τα δέντρα και οι θάμνοι και γενικότερα ό,τι υπάρχει σε πράσινο στη συγκεκριμένη περιοχή, μας δίνουν τη συνολική εικόνα του σχεδιασμού με μια επιστημονική βάση για το πώς πρέπει να κινηθούμε τα επόμενα δέκα χρόνια».

Στη διαχειριστική μελέτη προτείνονται να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένα διαχειριστικά και διοικητικά μέτρα που κινούνται γύρω από τέσσερεις άξονες (Διοίκηση, Διαχείριση – βελτίωση πρασίνου, Διαχείριση – βελτίωση υποδομών αναψυχής, Διαχείριση επισκεπτών). Μεταξύ των προτεινόμενων μέτρων είναι η απόκτηση ακινήτων, η έκδοση κανονισμού λειτουργίας, η ΜΠΕ οριοθέτησης του ρέματος Πηγών Αγίας Βαρβάρας, η εξυγίανση της υφιστάμενης βλάστησης και νέες φυτεύσεις, η αναβάθμιση και βελτίωση φωτισμού, οι αναπλάσεις χώρων, οι θεματικές δράσεις ανάδειξης υδάτινων διαδρομών, η εφαρμογή συστήματος διαχείρισης επισκεπτών, η βελτίωση της πρόσβασης και κίνησης επισκεπτών κ.α..

Για τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στη διαχειριστική μελέτη και κατά πόσο αυτές είναι εύκολο να υλοποιηθούν, με δεδομένη και την οικονομική κατάσταση που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ΟΤΑ, ο κ. Καραμπατζάκης δήλωσε στην «Εργασία… συν»: «Όταν φτιάχνεις ένα διαχειριστικό σχέδιο προκύπτουν διάφορα μέτρα και διάφορες πράξεις και έργα τα οποία πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί σε ένα λογικό βάθος χρόνου και στη συγκεκριμένη περίπτωση βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέχρι δέκα χρόνια. Σίγουρα χωρίς το σχέδιο δεν μπορείς να διεκδικήσεις και δεν μπορείς να κινηθείς σωστά. Άρα το πρώτο βήμα ήταν επιτέλους μετά από τόσα χρόνια να αποτυπωθεί η κατάσταση μέσα σε μια διαχειριστική μελέτη της Αγ. Βαρβάρας και -πιστέψτε με- όταν υπάρχουν μελέτες, σχέδια, ωριμότητα, μπορούν να βρεθούν και τα χρήματα, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί η περιοχή, και από το Δήμο, αλλά και μέσα από συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα».

Τέλος, ο κ. Καραμπατζάκης αναφέρθηκε και στα πολιτικά χαρακτηριστικά της ενέργειας του Δήμου Δράμας με τη σύνταξη διαχειριστικής μελέτης για το πάρκο της Αγ. Βαρβάρας: «Το πολιτικό μήνυμα σε αυτή την προσπάθεια είναι ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή είναι αυτή που ανέλαβε την ευθύνη να σχεδιάσει το μέλλον της Δράμας. Και το λέω αυτό γιατί η συγκεκριμένη σήμερα διαχειριστική μελέτη είναι μόνο για το πάρκο της Αγ. Βαρβάρας, αλλά θα πρέπει να ξέρουν οι Δραμινοί ότι τις επόμενες ημέρες θα βγει σε δημόσια διαβούλευση και η διαχειριστική μελέτη για το δημοτικό κήπο. Ήδη έχουμε εγκρίσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ για την περιοχή ανάμεσα στα δύο πάρκα. Σχεδιάζουμε ήδη την αξιοποίηση και της κάτω πλευράς της Εθνικής Αμύνης, έτσι ώστε να αγκαλιαστεί όλο το κέντρο. Τελειώνει και το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, όπου θα ρυθμιστούν πάρα πολλά πράγματα και για την κινητικότητα μέσα στην πόλη, έτσι ώστε να πάρει μια νέα πνοή. Φυσικά έχει εγκριθεί και το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο, με περίπου 1 εκ. ευρώ. Όλες αυτές οι μελέτες θα είναι χρήσιμες για το μεγάλο σχέδιο, το Τοπικό Χωρικό, το οποίο θα δώσει τις νέες χρήσεις γης στην πόλη, θα δώσει το νέο χαρακτήρα της για τα επόμενα 25 χρόνια».