Σας αποστέλλουμε τον κάτωθι πίνακα με τις διαθέσιμες κενές θέσεις των φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέχρι την 31-05-2024 (Απογραφή 2021 που αφορούν στο Μόνιμο πληθυσμό της Χώρας, ΦΕΚ 2802/Β΄/26-4-2023) .

Η ανάρτηση των κενών θέσεων και η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.64 του Ν.4509/2017(ΦΕΚ 201/Β΄/22-12-2017), τις διατάξεις του Π.Δ.64/2018(ΦΕΚ 124/Α΄/11-07-2018) καθώς και τις διατάξεις του αρ.29 του Ν.4715/2020(ΦΕΚ 149/Α΄/1-8-2020).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ    
Δημοτική Κοινότητα Λιβαδερού 60 1 κενή θέση
Δημοτική Κοινότητα Μακρυπλαγίου 25 1 κενή θέση
Δημοτική Κοινότητα Νικοτσάρας 201 1 κενή θέση
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ    
Δημοτική Κοινότητα Σιδηρονέρου 198 1 κενή θέση
Δημοτική Κοινότητα Σκαλωτής 41 1 κενή θέση
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ    
Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 272 1 κενή θέση
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΞΑΤΟΥ    
Δημοτική Κοινότητα Αγοράς 101 1 κενή θέση
Δημοτική Κοινότητα Πηγαδίων 142 1 κενή θέση
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ    
Δημοτική Κοινότητα Αχλαδέας 46 1 κενή θέση
Δημοτική Κοινότητα Βαθυτόπου 255 1 κενή θέση
Δημοτική Κοινότητα Γρανίτου 55 1 κενή θέση
Δημοτική Κοινότητα Δασωτού 132 1 κενή θέση
Δημοτική Κοινότητα Εξοχής 106 1 κενή θέση
Δημοτική Κοινότητα Καταφύτου 87 1 κενή θέση
Δημοτική Κοινότητα Κάτω Βροντούς 287 1 κενή θέση
Δημοτική Κοινότητα Λευκογείων 321 1 κενή θέση
Δημοτική Κοινότητα Μικροκλεισούρας 106 1 κενή θέση
Δημοτική Κοινότητα Μικρομηλέας 36 1 κενή θέση
Δημοτική Κοινότητα Παγονερίου 102 1 κενή θέση
Δημοτική Κοινότητα Ποταμών 161 1 κενή θέση
Δημοτική Κοινότητα Χρυσοκεφάλου 108 1 κενή θέση
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ    
Δημοτική Κοινότητα Θολού 119 1 κενή θέση
Δημοτική Κοινότητα Σίλης 51 1 κενή θέση
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ    
Δημοτική Κοινότητα Άνω Πυξαρίου 71 1 κενή θέση
Δημοτική Κοινότητα Πλατανιάς 293 1 κενή θέση
Δημοτική Κοινότητα Πλατανόβρυσης 148

 

1 κενή θέση
Δημοτική Κοινότητα Πτελέας Πλατανιάς

 

121 1 κενή θέση
Δημοτική Κοινότητα Υψηλής Ράχης 123 1 κενή θέση
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ    
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ    
Δημοτική Κοινότητα Ανθοχωρίου 93 1 κενή θέση
Δημοτική Κοινότητα Γραμμένης 186 1 κενή θέση
Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας 279 1 κενή θέση
Δημοτική Κοινότητα Πανοράματος 20 1 κενή θέση
Δημοτική Κοινότητα Πύργων 151 1 κενή θέση
Δημοτική Κοινότητα Χαριτωμένης 246 1 κενή θέση
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ    
Δημοτική Κοινότητα Μεγαλοκάμπου 228 1 κενή θέση
Δημοτική Κοινότητα Μικροκάμπου 176 1 κενή θέση
Δημοτική Κοινότητα Περιχώρας 135 1 κενή θέση
  • Οι αιτήσεις κρίνονται συνολικά (επί ολοκληρωμένου φακέλου) χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η χρονική σειρά κατάθεσης των αιτήσεων (Ν.4509/2017 άρθρο 64)
  • Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected]
  • Αν υποβληθεί αίτηση σε αργία θα πρωτοκολληθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και αν υποβληθεί πέρα του ωραρίου(δηλ μετά τις 15:00 το μεσημέρι) θα πρωτοκολληθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
  • Ο αιτών οφείλει εντός μήνα από την υποβολή της αίτησης (Ν.4715/2020 ) να υποβάλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να ισχύει.
  • Οι αιτήσεις για την άδεια ίδρυσης Φαρμακείου υποβάλλονται από 01-07-2024 έως και 15-07-2024

 

Μ.Ε.Π.

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ