Γ. ΜΗΤΡΟΥ, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»

Στη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας, σχετικά με τη δωρεά ιατροφαρμακευτικού υλικού στο Νοσοκομείο Δράμας και το ΕΚΑΒ, ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» προχώρησε στην εξής τοποθέτηση:

Συμφωνώ με τη δωρεά ιατροφαρμακευτικού υλικού στο Νοσοκομείο Δράμας και στο ΕΚΑΒ.

Σταθερά ψηφίζουμε όλα τα θέματα που αφορούν ενισχύσεις για το Νοσοκομείο Δράμας και τους εργαζόμενούς του.

Επίσης, όμως, σταθερά υποστηρίζουμε ότι η ενίσχυση του Νοσοκομείου, των Κέντρων Υγείας, του συστήματος υγείας, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κράτους και γι’ αυτό η χρηματοδότηση πρέπει να γίνεται άμεσα από το Υπουργείο Υγείας.

Η Κυβέρνηση αναθέτει την κάλυψη ορισμένων αναγκών μέσω του Δήμου, γιατί, όπως έχει αποδείξει, δεν θέλει να στηρίξει με σταθερό τρόπο την υγεία του λαού μας, το Νοσοκομείο μας στις σημερινές τραγικές συνθήκες, αλλά και διαχρονικά. Απόδειξη αποτελεί η μη πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και οι σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές και αναγκαία μέσα.

Χρέος μας να διεκδικήσουμε ένα σύγχρονο και αποκλειστικά δημόσιο σύστημα υγείας.