ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 

 

Ο οργανισμός «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» – Ι-participate με έδρα τη Λάρισα με τη στήριξη 5 ευρωπαϊκών οργανισμών σχημάτισε την ιδέα του YOUth CARES!: YOUth Citizens Active and RESponsible, ένα πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο αφορά μια ανταλλαγή νέων, οι οποίοι θα φιλοξενηθούν στην περιοχή Παρανεστίου Δράμας, μια ορεινή απομακρυσμένη περιοχή, στους πρόποδες της Οροσειράς της Ροδόπης από 28/6/2019 έως και 8/7/2019, συνολικά για 11 ημέρες. Στόχος του προγράμματος είναι να φέρει κοντά 35 νέους (ηλικίας 18-25) και 10 επικεφαλής από 5 διαφορετικές χώρες της Ε.Ε. (Ελλάδα, Γερμανία, Λετονία, Ιταλία, Ισπανία) με σκοπό να γνωριστούν και να «δουλέψουν» πάνω στη θεματική της ενεργούς πολιτότητας των νέων, σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, τον εθελοντισμό και την ενεργή προσφορά στην κοινότητα. Η ανταλλαγή σκοπεύει επίσης μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος και τον διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ των νέων να ενισχυθούν αξίες όπως η αλληλεγγύη, η δημοκρατία, η φιλία και η Ευρωπαϊκή ιδιότητα.

Αρωγός αυτής της ιδέας, εμπνευστής και πολύτιμος βοηθός στην πραγματοποίησή της στο Παρανέστι στάθηκε το ΚΠΕ Παρανεστίου με την τεράστια εμπειρία του στις μεθόδους τυπικής και άτυπης βιωματικής εκπαίδευσης. Υποστηρικτής αυτής της προσπάθειας είναι ο Δήμος Παρανεστίου.

Οι συμμετέχοντες θα φιλοξενηθούν και θα σιτιστούν σε ξενοδοχεία του Παρανεστίου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια σύμφωνα με τις αρχές της μη τυπικής μάθησης, εξερεύνηση της περιοχής και των μονοπατιών, υπαίθρια διαβίωση στο χωριό Πρασινάδα και άλλες δράσεις.

 

Γραφείο Δημάρχου