Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων με 200 ευρώ έως 700 ευρώ καθαρά ανάλογα με τον μισθό και η εξίσωση (διπλασιασμός) του Επιδόματος Δικτύου με το επίδομα Διοίκησης μέσα στην τριετία, αποτελούν τα κύρια σημεία της νέας 3ετούς Επιχειρησιακής Σύμβασης Εργασίας που θα υπογραφεί στην Εθνική Τράπεζα.

Στην υπογραφή νέας 3ετούς Επιχειρησιακής Σύμβασης Εργασίας συμφώνησε να προχωρήσει το διοικητικό συμβούλιο του αντιπροσωπευτικού Συλλόγου των Εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας με την διοίκηση του Ομίλου.

Βασικά χαρακτηριστικά της νέας Σύμβασης είναι η εξίσωση του Επιδόματος Δικτύου με το επίδομα Διοίκησης μέσα στην τριετία, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων με 200 ευρώ έως 700 ευρώ καθαρά, κλιμακωτά ανάλογα με τον μισθό και η οικονομική ενίσχυση του ΤΥΠΕΤ με 2,35 εκατ. ευρώ ετησίως.

Πρακτική η εξίσωση του επιδόματος Δικτύου με το Επίδομα Διοίκησης σημαίνει τον διπλασιασμό σε βάθος τριετίας του συγκεκριμένου επιδόματος στα 136 ευρώ από 68 ευρώ που είναι σήμερα και αφορά περί τους 3500 εργαζόμενους στην Εθνική Τράπεζα. Η αύξηση θα λάβει χώρα ως εξής: 25% από 1.7.22, 25% από 1.12.23, 25% από 1.7. 24 και 25% από τον 12ο του 2024.

Σε ότι αφορά στην έκτακτη οικονομική ενίσχυση οι εργαζόμενοι με μικτό μισθό μέχρι 2500 ευρώ θα λάβουν την 1η Σεπτεμβρίου 700 ευρώμε μικτό μισθό από 2500 έως 3500 ευρώ το επίδομα ανέρχεται στα 400 ευρώ ενώ για όσους αμείβονται με περισσότερα από 3500 ευρώ η ενίσχυση θα ανέρχεται στα 200 ευρώ.

Παράλληλα η νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας προβλέπει την συμφωνίας για:

 • Ένα ολοκληρωμένο θεσμοθετημένο πλαίσιο τηλεργασίας που σύμφωνα με τους εργαζόμενους είναι το μοναδικό στην Χώρα.
 • Σημαντικές αυξήσεις σε μια σειρά από κοινωνικά επιδόματα
 • το επίδομα μονογονεϊκών οικογενειών αυξάνεται από 100 ευρώ σε 150 ευρώ,
 • των τρίτεκνων / πολυτεκνων οικογενειών από 200 ευρώ σε 250 ευρώ, ενώ
 • το βοήθημα παιδιών επιτυχόντων σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαιδευσης σε άλλη πόλη αυξάνεται από 500 ευρώ σε 700 ευρώ.
 • Ρήτρα προστασίας της απασχόλησης
 • Ρυθμίσεις δανείων
 • Κωδικοποίηση όλων των επιχειρησιακών συμβάσεων
 • πλάνο leasing αυτοκινήτου για τους εργαζόμενους στην τράπεζα.
 • πρόγραμμα προικοδότησης τέκνων των νέων εργαζόμενων μέσω ασφαλιστηρίου.
 • Δημιουργίας επιτροπής για την σεξουαλική παρενόχληση με συμμετοχή του ΣΥΕΤΕ

Πηγή: news247.gr