ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.Δ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου και την Υπουργό Τουρισμού κ. Έλενα Κουντουρά σχετικά με το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού κατέθεσε ο Βουλευτής Ν.Δ. Νομού Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης.

Σε σχετική ανακοίνωση ο κ. Κυριαζίδης αναφέρει:

«Το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού αποτελεί για τον Νομό της Δράμας σημαντικότατο πόλο τουριστικής έλξης, καθώς, ως γνωστόν, πέραν της εξαιρετικής αλπικής ομορφιάς του, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Χώρας. Η πρόσφατη δε παραχώρηση της εκμετάλλευσης της λειτουργίας του σε ιδιώτη αναμένεται να δημιουργήσει περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης, τις οποίες και όλοι αναμένουμε να διαπιστώσουμε στο εγγύς μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό και επί σκοπώ αναβάθμισης του Χιονοδρομικού, πρέπει να σημειωθεί ότι με συντονισμένες ενέργειες ανελήφθησαν κατά τα προηγούμενα έτη σημαντικές πρωτοβουλίες προκειμένου να υπάρξουν οι κατάλληλες αδειοδοτήσεις (σήμα λειτουργίας, κτλ.) και κυρίως να βελτιωθούν οι υφιστάμενες υποδομές του. Μάλιστα εδώ και καιρό αναμένεται η έγκριση του έργου για την βελτίωση και λειτουργία του Χιονοδρομικού, προϋπολογισμού 1,6 εκ. Ευρώ, για την τύχη της οποίας δεν υπάρχει, δυστυχώς, καμμία σχετική επίσημη πληροφόρηση

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, ερώτηση κατέθεσε ο Αν. Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Ν. Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού, ώστε να γνωστοποιηθούν οι ενέργειες τους για την περαιτέρω ενίσχυση και ανάδειξη του σημαντικού αυτού τουριστικού προορισμού, εάν έχει εγκριθεί το έργο βελτίωσης του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού και εάν όχι, για ποιο λόγο υφίσταται αυτή η μακρά καθυστέρηση».

Η ερώτηση του κ. Κυριαζίδη έχει ως εξής:

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Φαλακρού αποτελεί για τον Νομό της Δράμας σημαντικότατο πόλο τουριστικής έλξης, καθώς, ως γνωστόν, πέραν της εξαιρετικής αλπικής ομορφιάς του, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Χώρας. Η πρόσφατη δε παραχώρηση της εκμετάλλευσης της λειτουργίας του σε ιδιώτη αναμένεται να δημιουργήσει περαιτέρω προοπτικές ανάπτυξης, τις οποίες και όλοι αναμένουμε να διαπιστώσουμε στο εγγύς μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό και επί σκοπώ αναβάθμισης του Χιονοδρομικού, πρέπει να σημειωθεί ότι με συντονισμένες ενέργειες ανελήφθησαν κατά τα προηγούμενα έτη σημαντικές πρωτοβουλίες προκειμένου να υπάρξουν οι κατάλληλες αδειοδοτήσεις (σήμα λειτουργίας, κτλ.) και κυρίως να βελτιωθούν οι υφιστάμενες υποδομές του. Μάλιστα εδώ και καιρό αναμένεται η έγκριση του έργου για την βελτίωση και λειτουργία του Χιονοδρομικού, προϋπολογισμού 1,6 εκ. Ευρώ, για την τύχη της οποίας δεν υπάρχει, δυστυχώς, καμία σχετική επίσημη πληροφόρηση.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί, έκαστος κατά το μέτρο των αρμοδιοτήτων του:

  1. Έχει εγκριθεί το ως άνω έργο βελτίωσης του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού; Και αν ναι, πότε θα υλοποιηθεί αυτό; Εάν όχι, για ποιο λόγο υφίσταται αυτή η μακρά καθυστέρηση;
  2. Δεδομένης της παραχώρησης της χρήσης του Χιονοδρομικού σε ιδιώτη, ποιες οι υποχρεώσεις του τελευταίου ως προς την συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση των υφισταμένων υποδομών του Κέντρου;
  3. Σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης, σε ποιες ενέργειες θα προβούν τα ερωτώμενα Υπουργεία για την περαιτέρω ενίσχυση και ανάδειξη του σημαντικού αυτού τουριστικού προορισμού;

 

Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας

Δημήτρης ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ