Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο εδώ: https://forms.gle/8ZyD7z3j7hTZx4AE7

Σε ανακοίνωση του Δήμου Δράμας αναφέρονται τα εξής:

Στο πλαίσιο έρευνας που υλοποιεί ο Δήμος Δράμας με αντικείμενο την αποτίμηση της ενεργειακής κρίσης και των μέτρων αντιμετώπισής της, ενδιαφερόμαστε να συλλέξουμε στοιχεία για την ενεργειακή συμπεριφορά των νοικοκυριών στον Δήμο Δράμας.

Αφορμή της έρευνας είναι η επιτυχής συμμετοχή του Δήμου στην 2η τεχνική πρόσκληση του Συμβουλευτικού Κόμβου για την Ενεργειακή Φτώχεια (Energy Poverty Advisory HubEPAH) για να λάβει τεχνική βοήθεια για την καταγραφή και αντιμετώπιση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας με στόχο την ανάπτυξη δράσεων κατά του φαινομένου με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων.

Για τον σκοπό αυτό θα θέλαμε να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο με τη μορφή συνέντευξης: https://forms.gle/8ZyD7z3j7hTZx4AE7

Οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο είναι ΑΝΩΝΥΜΕΣ και κανένα προσωπικό στοιχείο δεν καταγράφεται.

Τα αποτελέσματα της διάγνωσης, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ερωτηματολόγιου, θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη εφαρμογή δράσεων στις ομάδες που πλήττονται περισσότερο από το φαινόμενο. Αυτή η συνεργασία θα θέσει τη βάση για ένα σχέδιο μετριασμού της ενεργειακής φτώχειας στον Δήμο, το οποίο είναι χρήσιμο για μία σειρά από απαραίτητες επικαιροποιήσεις απαραίτητων εγγράφων του Δήμου όπως το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ).

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης στα τηλέφωνα 2521350646 – 2521350704 και τα emails: [email protected] και [email protected] αλλά και τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες του έργου από το ΙΝΖΕΒ ΑΜΚΕ στο email: [email protected]