Το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τους 5 πρώτους κύκλους του χρηματοδοτικού εργαλείου στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση η δημοσιοποίηση γίνεται «για λόγους ενημέρωσης και πλήρους διαφάνειας».

Ειδικότερα, στα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, αποτυπώνονται αναλυτικά, ανά Δ.Ο.Υ., το ύψος των χρηματοδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί και ο αριθμός των δικαιούχων οι οποίοι τις έλαβαν, σε κάθε κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ξεχωριστά, αλλά και αθροιστικά στους 5 πρώτους κύκλους.

Τα στοιχεία για τη ΔΟΥ Δράμας έχουν ως εξής:

Συνολικά έχουν ενισχυθεί 4.258 ΑΦΜ με 38.912.268 ευρώ

Ανά Επιστρεπτέα Προκαταβολή:

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 1: 290 ΑΦΜ με 4.311.289,46 ευρώ

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 2: 491 ΑΦΜ με 6.144.612,87 ευρώ

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 3: 525 ΑΦΜ με 6.876.290, 37 ευρώ

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4: 3.406 ΑΦΜ με 13.954.038,73 ευρώ

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5: 2.918 ΑΦΜ με 7.626.036,64 ευρώ

Συνολικά σε όλη τη χώρα από τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές 1 έως 5 έχουν ενισχυθεί μέχρι σήμερα με 6,8 δισ. ευρώ 544.591 μοναδιαίοι Α.Φ.Μ., που αντιστοιχούν κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα.

«Η Κυβέρνηση, αξιοποιώντας, με τον βέλτιστο τρόπο, τα εγχώρια και ευρωπαϊκά διαθέσιμα εργαλεία και πόρους, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών και ταμειακών δυνατοτήτων της χώρας, στηρίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας ώστε να ξεπεράσει την πρωτοφανή αυτή δοκιμασία με τις ελάχιστες δυνατές συνέπειες» καταλήγει η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.