Σήμερα οι νυν εργαζόμενοι πληρώνουν με τις εισφορές τους, τους νυν συνταξιούχους, είπε το πρωί μιλώντας στην ΕΡΤ ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Και στο άμεσο μέλλον, είπε ο υπουργός, ένας μικρότερος αριθμός εργαζομένων, θα καλύπτει με τις εισφορές του έναν μεγαλύτερο αριθμό συνταξιούχων. Άρα η «τρύπα» που καλύπτει ο κρατικός προϋπολογισμός θα μεγαλώνει.

Η κυβέρνηση προτείνει, σε ένα κομμάτι των συντάξεων, όχι το σύνολό τους, στις επικουρικές συντάξεις, και μόνο για τους νέους που θα μπουν στην αγορά εργασίας από 1/1/2022, για τις άλλες κατηγορίες θα είναι προαιρετικό, να δημιουργήσουν τον δικό τους προσωπικό κουμπαρά, είπε ο υπουργός.

Αυτός θα εξασφαλίζει υψηλότερες συντάξεις για τους νέους ασφαλισμένους. Η προσδοκία είναι, και αυτό δείχνουν και οι αναλογιστικές μελέτες, ότι θα αυξηθούν οι επενδύσεις, θα αυξηθεί η απασχόληση, θα μειωθεί η εισφοροδιαφυγή, οπότε το δημοσιονομικό κενό που θα προκύψει θα είναι αμελητέο.

Η αναλογία εργαζομένων/συνταξιούχων στην Ελλάδα ενώ τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, όταν “χτιζόταν” το ασφαλιστικό μας σύστημα, ήταν 4:1, σήμερα είναι 1,7:1.

Το 2050, 1.900.000 συνταξιούχοι θα μοιράζονται τις εισφορές 3.200.000 ασφαλισμένων.

  • Καμία παρέμβαση δεν θα γίνει στις συντάξεις των νυν συνταξιούχων, διαβεβαίωσε ο υπουργός.

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, όπου χρησιμοποιήθηκε αυτό το μοντέλο, οι αποδόσεις στις συντάξεις ήταν υψηλότερες.

Ποιους αφορά το νέο σύστημα

Το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης θα είναι υποχρεωτικό για το σύνολο των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας από 1η Ιανουαρίου 2022 και είναι υπόχρεοι επικουρικής ασφάλισης. Πρόκειται για τους μισθωτούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, τους δικηγόρους και τους μηχανικούς.

Προαιρετικά, αν δηλαδή το επιθυμούν, μπορούν να ενταχθούν σε αυτό ασφαλισμένοι κάτω των 35 ετών οι οποίοι είτε δεν έχουν υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση (π.χ. ένας λογιστής), είτε είναι ήδη ασφαλισμένοι στο υφιστάμενο σύστημα. Το ύψος των εισφορών για το νέο επικουρικό σύστημα παραμένει ως έχει (6% για τους μισθωτούς που επιμερίζεται σε 3% για τον εργαζόμενο και 3% για τον εργοδότη και βάσει ασφαλιστικής κλάσης για τους αυτοαπασχολούμενους).

Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα

Για κάθε νέο ασφαλισμένο θα δημιουργηθεί ατομικός λογαριασμός, στον οποίο θα κατευθύνονται οι εργοδοτικές και εργατικές εισφορές για επικουρική ασφάλιση που έχουν καταβληθεί από τον εργοδότη για τον μισθωτό ή από τον ίδιο τον εργαζόμενο -εφόσον πρόκειται για αυτοαπασχολούμενο- καθώς και οι αποδόσεις των επενδύσεων που αντιστοιχούν στις εισφορές του.

Η διαχείριση των ατομικών αυτών λογαριασμών -των ατομικών “κουμπαράδων”- θα γίνεται μέσω ενός νέου δημόσιου φορέα, ενός νέου Ταμείου που θα διοικείται από πιστοποιημένους επαγγελματίες.

Ο ασφαλισμένος θα μπορεί να επιλέξει από έναν μικρό αριθμό επενδυτικών “προφίλ” (συντηρητικό, ισορροπημένο, επιθετικό) όπου θα επενδυθούν τα κεφάλαια του “ασφαλιστικού κουμπαρά” του.
Θα έχει τη δυνατότητα ανά τακτά χρονικά διαστήματα (5ετία) να αλλάζει προφίλ και θα έχει τον πλήρη έλεγχο των εισφορών του και των αποδόσεών τους μέσω πρόσβασης από το κινητό ή/και τον υπολογιστή του ανά πάσα στιγμή, όπως συμβαίνει και με το e-banking.

Δηλαδή, θα βλέπει τις εισφορές και τις αποδόσεις των εισφορών του να σωρεύονται στον ατομικό κουμπαρά και να “χτίζεται” το κεφάλαιο που θα χρηματοδοτήσει την επικουρική του σύνταξη.

Δεν τίθεται κανένα θέμα ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης Η νέα επικουρική παραμένει το δεύτερο σκέλος της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, εντός του πρώτου πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος.

  • Το Ταμείο που θα διαχειρίζεται τις εισφορές, που θα ονομάζεται ΤΕΚΑ (Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης) θα είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.

Το ΔΣ του νέου Ταμείου και ο Διευθύνων Σύμβουλός του θα διορίζονται από τον υπουργό Εργασίας ύστερα από ανοιχτές διαδικασίες πρόσληψης, με διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια. Το ΤΕΚΑ θα υπόκειται σε ισχυρή κρατική εποπτεία και θα επενδύει με αυστηρά και διαφανή κριτήρια. Θα στελεχωθεί κατάλληλα και θα έχει τη δυνατότητα να κάνει outsourcing μέρος της δραστηριότητάς του κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Το ΤΕΚΑ θα μπορεί να συμβληθεί με εγνωσμένου κύρους ιδιωτικούς φορείς διαχείρισης κεφαλαίων -όπως ακριβώς συμβαίνει και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για την πρώτη πενταετία, προβλέπεται ρητά στο νόμο ότι οι επενδύσεις θα γίνονται από την ΕΔΕΚΤ ΑΕΠΕΥ (Εταιρεία Διαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταμείων) η οποία έχει δώσει διαπιστευτήρια υψηλών αποδόσεων για τα κεφάλαια που διαχειρίζεται. Εν πάση περιπτώσει, το σύστημα μας είναι ευρωπαϊκό και εφαρμόζεται και εδώ ότι εφαρμόζεται στην Ευρώπη.

Πηγή: ertnews.gr