Στόχος η αντικατάσταση περίπου 2.000 παλαιού τύπου πετρελαιοκίνητων οχημάτων με ηλεκτρικά, μέσω επιδοτήσεων συνολικού ύψους €40 εκατ. που θα προέλθουν από το Ταμείο Ανάκαμψης