Πώς θα κάνετε αίτηση – Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για όσους θέλουν να καταθέσουν αίτηση για το επίδομα 430 ευρώ που αφορά σε πρόγραμμα κατάρτισης πάνω σε μάρκετινγκ και διαχείριση επιχειρήσεων.

Έως την 1η Ιουνίου μπορούν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα να καταθέσουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης σε μάρκετινγκ και διαχείριση επιχειρήσεων με επίδομα 430 ευρώ από την ΟΣΝΙΕ (Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων». Το επίδομα θα δοθεί, όταν οι ωφελούμενοι ολοκληρώσουν το πρόγραμμα κατάρτισης που διαρκεί 86 ώρες και αμείβεται με 5 ευρώ/ώρα και πάρουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα, σε αντικείμενα μάρκετινγκ παροχής και διαχείρισης υπηρεσιών» με κωδικό MIS 5035149 που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» µε συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απευθύνει 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (1/2022/ΟΣΝΙΕ) σε εργαζόμενους επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα (όλων των κλάδων) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης στα εξής θεματικά αντικείμενα:

-Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Ηλεκτρονικό Εμπόριο

-Ηλεκτρονικές υπηρεσίες στη διοίκηση και λειτουργία των μονάδων υγείας

-Διαχείριση ασθενών τρίτης ηλικίας – Οργάνωση υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας

Οι εξαιρέσεις

Από το εν λόγω πρόγραμμα εξαιρούνται:

Άνεργοι, με κάρτα τυπικής ανεργίας,
Αυτοαπασχολούμενοι,
Εργαζόμενοι στον Δημόσιο τομέα και Συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Τόπος Υλοποίησης:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Οι αιτήσεις

Η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα γίνεται έως την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022 στις 23:59:59.

Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής και Δικαιολογητικών: Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα δηλωθέντα της αίτησης θα πρέπει να αποσταλούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Πρόσκλησης έως τις 06/06/2022. Η μη έγκαιρη αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθιστούν την αίτηση άκυρη.

Κάντε ΕΔΩ την αίτησή σας.
Πηγή: protothema.gr