Με το χρηματικό ποσό των 279.800 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Κ. Νευροκοπίου και με το ποσό των 249.800 ευρώ ο Δήμος Παρανεστίου, στο πλαίσιο κατανομής από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μετά από απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, ποσού ύψους 24.300.000,00 € σε 89 μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους της χώρας. Η χρηματοδότηση προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων.