Πηγή: AP Images

 

Ελκυστικά φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα που θα ενθαρρύνουν μικρές επιχειρήσεις να συγχωνευθούν ώστε να γίνουν πιο παραγωγικές και ανταγωνιστικές στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον εξετάζουν στο οικονομικό επιτελείο. Οι μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μια σειρά δυσκολιών που ξεκινούν από την πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση, την αδυναμία να προσλάβουν προσωπικό, αλλά και να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες ψηφιακές ανάγκες, και η μεγέθυνσή τους αποτελεί μονόδρομο για την επιβίωσή τους.

Το όλο εγχείρημα, που βρίσκεται στην τελική φάση της επεξεργασίας του, θα χρηματοδοτηθεί από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης με στόχο οι επιχειρήσεις να ανακαλύψουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματά τους, να γίνουν περισσότερο προσανατολισμένες στις εξαγωγές και να βοηθήσουν στη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου.

Τι εξετάζεται

Mεταξύ των κινήτρων που εξετάζονται είναι χαμηλός φορολογικός συντελεστής για συγκεκριμένα χρονικό διάστημα για τις υπό συγχώνευση εταιρείες, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε συνάρτηση με τον τζίρο αλλά και τον αριθμό των εργαζομένων της κάθε επιχείρησης, πρόσβαση σε ελκυστικά δανειακά προγράμματα αλλά και ειδική μέριμνα για όσες επιχειρήσεις έχουν εξωστρεφή χαρακτήρα.

Στο προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης επισημαίνεται ότι το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων λειτουργεί ανασταλτικά στην παραγωγικότητα και στις εξαγωγές και για αυτό τον λόγο πρέπει να δοθούν κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών με στόχο τη μεγέθυνση της μέσης ελληνικής επιχείρησης, τις οικονομίες κλίμακας και την προώθηση της συνεργασίας.

Η έκθεση Πισσαρίδη

Η έκθεση Πισσαρίδη καταγράφει τη μεγάλη υστέρηση της χώρας σε αυτό το πεδίο αλλά και τις επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και το ΑΕΠ.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, σε πολλές αγορές υπάρχει κατακερματισμός, με πολλές επιχειρήσεις μικρού μεγέθους. Αν και κατ’ αρχάς το πλήθος των επιχειρήσεων σε μια αγορά ευνοεί τον ανταγωνισμό, το πρόβλημα που εμφανίζεται είναι διττής φύσης: πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν μη αποτελεσματικά, έχουν δυσχερή πρόσβαση σε χρηματοδότηση και κάνουν χαμηλές επενδύσεις, ενώ ταυτόχρονα η συμπεριφορά τους και κεντρικά χαρακτηριστικά της παραγωγής τους και της ζήτησης προδιαγράφονται από ρυθμιστικούς κανόνες που συνήθως μειώνουν την ένταση του ανταγωνισμού.

Σε άλλους κλάδους υπάρχει ολιγοπωλιακή διάρθρωση, αλλά και εκεί το ευρύτερο ρυθμιστικό πλαίσιο δεν προωθεί την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα τείνει να θέτει σημαντικά εμπόδια σε όσους δυνητικά θα εισέρχονταν ως νέοι ανταγωνιστές στον κλάδο.

Η προεργασία του σχεδίου παροχής κινήτρων είχε γίνει από διυπουργική επιτροπή που είχε συσταθεί εξετάζοντας μια σειρά από κίνητρα που θα ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να προχωρήσουν σε μια πιο δυναμική πορεία. Πλέον για τη σύνταξη του τελικού σχεδίου κινήτρων που θα δοθούν έχει προσληφθεί ειδικός σύμβουλος.

Πηγή: imerisia.gr