Για την πορεία υλοποίησης δύο σημαντικών έργων της Περιφέρειας στον Έβρο κατέθεσε σχετικές επερωτήσεις η Παράταξη της Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας προς τον κ. Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.

Πρόκειται για:

1.Την μελέτη υπογειοποίησης αρδευτικού δικτύου των παρέμβριων αγροκτημάτων ΦΥΛΑΚΤΟΥ ‐ ΛΥΡΑΣ ‐ ΛΑΓΥΝΩΝ ‐ ΤΥΧΕΡΟΥ ‐ ΘΥΜΑΡΙΑΣ ‐ ΓΕΜΙΣΤΗΣ προϋπολογισμού 1.300.000 € και

2.Την κατασκευή νέων δίδυμων καταθλιπτικών αγωγών στον Ποταμό Άρδα, προϋπολογισμού (με τις εκτιμήσεις του 2016) 3.695.000,00 €.

Τις επερωτήσεις συνυπογράφουν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης, Ροδόπης και Έβρου αντίστοιχα, κ.κ. Χρήστος Χατζηπέμου και Νικόλαος Αργυρίου. Ολόκληρες οι επερωτήσεις έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της παράταξης στη θέση www.anenopro-amth.gr/ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/Ερωτήσεις– ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ και έχουν ως εξής:

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: Μελέτη υπογειοποίησης αρδευτικού δικτύου παρέμβριων αγροκτημάτων

Η ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΡΙΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΦΥΛΑΚΤΟΥ ‐ ΛΥΡΑΣ ‐ ΛΑΓΥΝΩΝ ‐ ΤΥΧΕΡΟΥ ‐ ΘΥΜΑΡΙΑΣ ‐ ΓΕΜΙΣΤΗΣ προϋπολογισμού 1.300.000 € είναι ενταγμένη στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ΑΜ-Θ από το 2018.

Στις αρχές Οκτώβρη 2019 στο Τυχερό του Έβρου παρουσιάστηκαν τα σχέδια για την μελέτη του έργου για την Υπογειοποίηση του Αρδευτικού Δικτύου Τυχερού. Από τους παρισταμένους ομιλητές ανακοινώθηκε ότι η δημοπράτηση της μελέτης επρόκειτο να λάβει χώρα στις αρχές του 2020.

Ένα χρόνο μετά κι επειδή η δημοπράτηση της μελέτης για την υπογειοποίηση των 28.000 στρεμμάτων του ευρύτερου κάμπου του Τυχερού δεν έχει γίνει.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κος Περιφερειάρχης:

σε ποιο στάδιο βρίσκεται και ποια είναι εκείνα τα προβλήματα που δεν επέτρεψαν μέχρι σήμερα την δημοπράτηση της μελέτης.

Για την Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία:

1.Χρήστος Χατζηπέμου

Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ροδόπης

2.Νικόλαος Αργυρίου

Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Έβρου

 

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: Κατασκευή νέων δίδυμων καταθλιπτικών αγωγών στον ποταμό Άρδα

Η κατασκευή νέων δίδυμων καταθλιπτικών αγωγών στον Ποταμό Άρδα, εγκρίθηκε ήδη από το 2016 και από το 2017 έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με απόφαση του τότε Υπουργού των Οικονομικών. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι (με τις εκτιμήσεις του 2016) 3.695.000,00 € και φορέας υλοποίησης του έργου η Περιφέρειά μας. Από το 2016 μέχρι σήμερα το έργο εντάσσεται κατ’ έτος στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας, πλην όμως, μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει, εμφανώς τουλάχιστον, κανένα βήμα στην κατεύθυνση της υλοποίησης του. Προφανώς το σχετικό έργο προτάθηκε από τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας προς την Πολιτεία θεωρώντας ότι οι υφιστάμενοι αγωγοί και η κεφαλή του αντλιοστασίου χρίζουν αντικατάστασης λόγω της παλαιότητάς τους. Κατ’ έτος λαμβάνουν χώρα συντηρήσεις που δημοπρατούνται από την αρμόδια Δ/νση της Π.Ε. Έβρου, προκειμένου να μην σταματήσει η άρδευση χιλιάδων στρεμμάτων στο Βόρειο Έβρο που εξαρτούνται από την λειτουργία όλου του έργου.

Επειδή σύμφωνα με πληροφορίες από την Υπηρεσία, δεν υπάρχει καν μελέτη του έργου αλλά ούτε και απόφαση για τον τρόπο με τον οποίο θα κατασκευαστεί,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κος Περιφερειάρχης:

Α) Εάν υπάρχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου και εάν προβλέπεται και πότε η δημοπράτησή του.

Β) Εάν λόγω της μακροχρόνιας αδράνειας κινδυνεύει να απενταχθεί το έργο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Για την Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία:

1.Χρήστος Χατζηπέμου

Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Ροδόπης

2.Νικόλαος Αργυρίου

Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Έβρου